Hitta win-win situationer vid B2B försäljning kommunikationsinfo

Hitta win-win situationer vid B2B försäljning

Det är bra att hitta win-win situationer vid B2B försäljning. B2B är en förkortning av ”business to business” och föreligger när ett företag säljer till ett annat företag. Även fast B2B handlar om när två företag gör affärer med varandra, är det fortfarande människor som ligger bakom affärerna. Med andra ord är det alltid människor som gör affärer. Därför är det bra att skapa relationer som är goda. 

Hitta win-win situationer vid B2B försäljning

En bra utgångspunkt är att ha samma målgrupp och försöka hitta ett värde som gynnar båda parterna. Ett exempel på en win-win situation är om ett företag säljer sina tjänster/produkter och kommer överens med köparen om att de även ska samarbeta och marknadsföra varandra, samt rekommendera varandra till sina respektive kunder osv.

Det bästa är att försöka hitta win-win-win situationer där båda företagen vinner på det, men även kunden. Exempelvis när ett företag säljer in ett samarbete som gynnar slutkunden och ger ett mervärde till samarbetspartner genom att de utökar sitt utbud. Det är ofta lättare att sälja in denna typen av samarbeten, eftersom det inte behöver ses som en kostnad. Istället ses det som en investering, eftersom det gynnar alla parter. 

Företag kan skapa ett varumärke, medan ägarna och medarbetarna kan skapa ett personligt varumärke. Detta kan ge en fördel gentemot konkurrenterna, eftersom ett bra personligt varumärke kan förenkla processen att göra affärer. När många personer vet vem någon är, och denne har ett gott personligt varumärke, är chansen större att man svarar på affärserbjudanden. Dessutom ger det tillförlit, vilket gör att personen är mer villig att lyssna och i vissa fall är det personen som hellre vill göra affärer med den andre, på grund av det goda varumärket och namnet. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Stärka varumärket och öka försäljningen via sociala medier.

Inte säga hejdå eller använda negationer.

Ta pauser och betona ord vid tal.

Presentera företaget under 90 sekunder.

Gå på avslut vid en säljprocess.

Similar Posts