Samla och analysera information om marknaden kommunikationsinfo

Samla och analysera information om marknaden

Det är bra för företag att samla och analysera information om marknaden regelbundet eftersom marknaden förändras med tiden. För att ett företag ska bli framgångsrikt, behöver de ha marknadsinformation vilket gäller oavsett vilken bransch det gäller. Därmed kan företaget ha en aning om vad företaget behöver göra för att inte gå på grund i framtiden. Det finns många stora företag som allmänheten aldrig trodde skulle förlora så stora delar av sina marknadsandelar. Ett exempel är mobilbranschen där de aktörer som är störst idag, inte var det mellan år 2000-2010. 

Samla och analysera information om marknaden 

En marknadsförare kan använda sig av marknadsinformationsystem för att underlätta insamlingen, eftersom det kan vara mycket information att behandla och analysera. Dessutom är det bra att ständigt analysera data från kunder för att kunna anpassa verksamheten efter det som säljer bäst. Om ett företag säljer 5 produkter, men 70 % av intäkterna kommer från 1 av produkterna, kan det vara bra att fokusera mer på den produkten. Exempelvis genom att marknadsföra den mer. 

Det går att få information om marknaden från flera perspektiv för att få en så klar bild som möjligt. Exempelvis genom att fråga medarbetare som arbetar med kunder dagligen, samarbetspartners och kunder m.m. En medarbetare kanske får samma fråga eller klagomål från många kunder och därmed får de tillgång till värdefull information. Medarbetare kan hjälpa företaget på fler sätt än många företagare tänker och därför är det bra att utnyttja det. Exempelvis finns det fördelar med anställda som använder sociala medier och representerar företaget. Om konkurrenterna kan mer om marknaden, finns det en stor sannolikhet att de övertar marknadsandelarna. 

Marknadsundersökningar 

Många företag gör marknadsundersökningar vilket är bra. Däremot ger det inte alltid en helt korrekt bild eftersom många som svarar på enkäter inte alltid är 100 % ärliga. Om ett företag presenterar en prototyp av produkt för en potentiell köpare kan det vara så att personen säger att denne skulle köpa produkten om det gick. Däremot behöver det inte innebära att personen verkligen skulle göra det i praktiken. Därför är försäljningen det bästa beviset på att det finns en efterfrågan. Dock kan marknadsundersökningar också vara ett bra sätt för att få mer information.

Syfte med undersökningen

Det är viktigt att ha ett syfte med vad företaget vill undersöka eftersom det är slöseri med tid annars. Ett företag kanske vill uppdatera sin mobilapplikation som de erbjuder. Därmed kan de vilja veta vilka funktioner som användarna tycker är bra att ha. Vid sådana fall kan företaget få information och ha ett underlag, istället för att testa och sedan komma fram till att det inte var bra.

Det går att spara pengar på att ha kunskap om marknaden. Det finns olika sätt att göra kvantitativa marknadsundersökningar på. Därför är det bra att använda flera av metoderna som finns, för att få kunskap om marknaden. Dessutom finns det till och med stora företag som låter mindre företag testa nya idéer för att se om det finns en efterfrågan, eftersom det ofta är det dyra för företag som vill lansera nya produkter. Med andra ord låter de nya aktörer lösa ett behov och om efterfrågan är tillräckligt stor, kan det stora företaget konkurrera ut det lilla, alternativt köpa upp då det också kan vara mer lönsamt. 

Similar Posts