Skillnad mellan direkt- och alternativavslut kommmunikationsinfo kommunikation för företag och företagare

Skillnad mellan direkt- och alternativavslut

Det är skillnad mellan direkt- och alternativavslut och många duktiga försäljare föredrar det sistnämnda. Ett direktavslut är exempelvis: ska vi köra på det här då? Personen kommer då att tänka till efter frågan. Därför är det viktigt att vara tyst en kort stund och lämna utrymme för det. Med andra ord ska man vänta vänta på reaktionen från den potentiella köparen. 

Ett alternativavslut kan vara väldigt bra vid försäljning och indikerar inte på om kunden ska köpa eller inte, som ett direktavslut gör. Istället kan säljaren presentera två olika alternativ och fråga vilken av dessa personen vill köpa. Med andra ord ska säljaren inte fråga personen om denne ska köpa, utan vilken av alternativen den ska köpa. Detta är ett sätt att styra samtalet och få det att låta självklart att personen ska köpa. Genom att först lyssna på personen under säljprocessen, ställa frågor och följdfrågor, går det att använda det i avslutet för att få personen att förstå vilket värde köpet innebär för personen.

Skillnad mellan direkt- och alternativavslut

Kort sagt innebär ett direktavslut att personen får välja mellan ja eller nej, medan alternativavslut resulterar i att personen får välja mellan ja och ja. Alltså kan båda alternativen vid alternativavslut leda till ett sälj, oavsett vilket av alternativen som personen väljer. En bra utgångspunkt vid alternativavslut, för att det ska ge så bra resultat som möjligt, är att båda alternativen ska vara bra. 

Mer information

Gå på avslut vid en säljprocess.

Fem faser av en säljprocess.

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Similar Posts