Lyssna är en viktig del av kommunikation kommunikationsinfo

Lyssna är en viktig del av kommunikation

Att lyssna är en viktig del av kommunikation, vilket inte alla tänker på. Genom att lyssna, får du en ofta en större möjlighet att lära dig något nytt. Dessutom kan det vara bra att integrera genom att föra en dialog, för att lära sig vidare och förstå det ännu bättre. En person som ständigt pratar, lämnar mindre utrymme till att lära sig då man inte lyssnar på andra. Det finns framgångsrika entreprenörer som lärt sig att det kan vara bättre att lyssna lite mer, än man pratar. En utgångspunkt kan vara att prata 40 % och lyssna 60 %. 

En del av att föra en dialog och att diskutera något för att komma fram till en lösning, är att lyssna på vad de andra har att säga och därefter diskutera vidare det. Det är inte bara att lyssna på vad någon säger, utan det finns flera saker som kan vara bra att iaktta eftersom det kan ge en bättre uppfattning. Exempelvis kroppsspråk, hur andra pratar, vilka ord de använder och vad syftet är med vad de säger m.m. 

Att lyssna är en viktig del av kommunikation

Lyssna på anställda 

Anställda har ofta en god insyn i företag, speciellt när det kommer till kundkännedom. I och med att de ofta möter kunderna, kan de ha extremt värdefull information om verksamheten kan bli utvecklad. Däremot är det inte alla anställda som vågar säga sina åsikter till cheferna. Därför är det bra som ledning och chefer att faktiskt fråga anställda om vad som kan bli förbättrat med verksamheten eller vad som kan få dem prestera bättre. Vi människor tycker om att känna oss inkluderande och när människor lyssnar på våra åsikter. 

Lyssna på kunder, men inte alltid 

Det är självklart bra att lyssna på sina kunder som företag. Däremot innebär det inte att man ska lyssna på allt de säger eller göra allt de tycker. Exempelvis om någon säger att företaget borde tillverka och sälja tröjor i en udda färg bara för att denne vill ha en sådan. Det innebär inte att många kommer köpa den färgen. Däremot är det bra att ha åsikter i tankarna när man vidare utvecklar företaget. 

Det är bra att göra större undersökningar, men att ha i åtanke att kunden inte alltid förstår företagets långsiktiga mål eller planer. Sälj eller återkommande kunder är en bra indikation på att det är bra.

Mer information

Fem faser av en säljprocess.

Hur du kan styra samtal vid kommunikation.

Similar Posts