Hur du kan styra samtal vid kommunikation kommunikationsinfo

Hur du kan styra samtal vid kommunikation

Det är bra att veta hur du kan styra samtal vid kommunikation, eftersom det kan påverka i så många situationer, framförallt inom försäljning. Kommunikation är ett viktigt område som berör både företag och privatpersoner. 

Tips på hur du kan styra samtal vid kommunikation

Ställ frågor och följdfrågor

En grundläggande metod för att styra ett samtal är att ställa frågor till motparten. Detta gäller oavsett om det handlar om försäljning, en arbetsintervju eller möte med leverantör. I och med att man inte alltid vet vad personen kommer att svara, går det inte alltid att förbereda alla följdfrågor. Istället är det bättre att ha olika alternativ, vara kunnig och därefter anpassa följdfrågorna efter de svar som personen har givit. Detta är ett sätt att visa intresse, samt att det går att styra samtalet till det man vill prata om.

Det är bra att använda det motparten säger, för att enklare övertyga denne om något. Om du exempelvis får veta att en potentiell kund värdesätter hållbarhet över pris, är det viktigt att ha det i åtanke och forma säljsamtalet därefter. Det kan i sådana fall vara en dålig strategi att försöka sälja på något som är dåligt för klimatet men som är billigt, om det finns andra alternativ. Genom att ta reda på mer om motpartens värderingar genom att ställa frågor, blir det enklare att utgå från dessa och anpassa lösningen. 

Var tydlig och koncist 

Det är viktigt att vara tydlig och koncist i sin kommunikation. Dels för att både styra samtalet, men också för att inte motparten inte ska tappa sitt intresse. Många kan bli irriterade och frustrerade när enbart den ena person pratar. Eller om man säger massa onödigt som inte har med saken att göra och det hjälper inte när man ska få fram sin mening.

Genom att analysera sitt ordval, vara tydlig och rak på sak, underlättar det ofta för att kontrollera samtalet. Om motparten inte förstår vad du säger, skapar det osäkerhet och det är svårt att komma fram dit du vill med samtalet. Ett sätt att bli bättre på sin tydlighet och sitt upplägg, är att spela in sig själv och lyssna på samtalet. Många gånger kan man själv höra när ordval och meningar inte behövs, utan istället bara blir onödig information. Det går absolut att träna på sitt tal och hur information kan bli förmedlad på bästa sätt.

Mer information

Inledningsfasen av säljprocessen.

Gör en behovsanalys och ställ frågor.

Presentera det du säljer till köparen.

Fördelar med att ställa frågor vid säljsamtal.

Prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende.

Placering av produkter i butik för merförsäljning.

Similar Posts