Positivt att sätta upp ekonomiska mål kommunikationsinfo

Positivt att sätta upp ekonomiska mål

Det är positivt att sätta upp ekonomiska mål inom marknadsföring. Det är ofta en löpande kostnad som kan vara helt avgörande för lönsamheten i företaget. Om marknadsföringen är för dyr, kan det leda till en konkurs i värsta fall. Exempelvis går många mobilapplikationer i konkurs eftersom kostnaden för att få nya kunder, är högre än vad en användare genererar. Dessutom bör företag ha andra mål som inte är ekonomiska. Ett mål kan vara att det ska finnas en god kommunikation mellan medarbetare så att arbetsmiljön blir trevligare. Det är också bra eftersom en god kommunikation kan göra så att de känner sig trygga i att ställa frågor om de är osäkra eller behöver hjälp.  

Det är positivt att sätta upp ekonomiska mål 

Först bör företaget ha mål för flera år framåt. Därefter bör man dela upp målen i olika delmål. Dessutom är det bra att ha en strategi för hur man ska uppnå målen. Exempelvis kan ett mål vara att uppnå 30 miljoner i försäljning per år om 5 år. Det första året kan målet vara 1 miljon kr. Det andra året 3 miljoner, tredje året 6 miljoner, 4 året 8 miljoner och 5 året 12 miljoner kr. För att företaget ska vara lönsamt måste företaget ha tillräckligt höga vinstmarginaler. Därför är det viktigt att analysera hur mycket det kostar att generera nya kunder och sätta upp ekonomiska mål för marknadsföringsaktiviteter. 

Kostnad för få nya kunder 

Beroende på hur höga vinstmarginaler ett företag har, kan det skilja sig avseende hur mycket de kan spendera för att få en ny kund. Om ett företag spenderar 10 000 kr på annonser och det genererar 100 kunder innebär det att varje kund kostar 100 kr. Om vinstmarginalen per kund är 30 kr, kostar det betydligt mer att få in kunden än personen generar. Däremot kan vissa företag tjäna tusentals kronor per kund och då kan det vara väldigt lönsamt att betala 100 kr. På engelska heter detta ”customer acquisition cost”. 

Följ upp och analysera resultaten 

Det är bra att följa upp de ekonomiska målen regelbundet och analysera dem. Dessutom bör man försöka förbättra resultaten ständigt, eftersom det aldrig är perfekt. Efter varje marknadsföringsaktivitet bör man analysera resultaten för att kunna göra det bättre nästa gång. Bara för att en marknadsföringsaktivitet kostar mycket pengar, innebär det inte att det kommer ge bra resultat. Det går till och med att göra mycket själv för att få organiskt trafik, exempelvis genom SEO. 

Similar Posts