Variabler i en demografi vid en omvärldsanalys kommunikationsinfo

Variabler i en demografi vid en omvärldsanalys

Ålder och kön är två centrala variabler i en demografi vid en omvärldsanalys. Detsamma gäller etnisk bakgrund. Däremot är etnisk tillhörighet en känslig personuppgift enligt GDPR. Därför är det viktigt att känna till reglerna om företaget behandlar sådana personuppgifter. En hemsida med information om GDPR är www.avtalGDPR.se där de bland annat beskriver vad integritetskänsliga personuppgifter är, varav känsliga personuppgifter är en av dem. PEST-modellen är bra att använda för att göra en omvärldsanalys och demografi är en av de delarna som man analyserar. Enligt modellen kan företaget analysera de politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska faktorer som påverkar företaget för att kunna veta hur man ska bemöta dem. 

Variabler i en demografi vid en omvärldsanalys

Hur stor inkomst kunderna har och antalet personer som bor i en viss geografisk plats som företaget verkar inom är också viktigt att analysera vid marknadsföring och uppbyggande av ett företag. Dessutom finns internet som har gett stora möjligheter. Företag inte är lika bundna av att sälja eller marknadsföra på en fysisk plats längre. Det innebär bland annat att de kan utvidga målgruppen och dra ner kostnaderna för att nå ut till den. Marknadsföring på internet kan vara dyrt. Därför är det bra att dela in målgruppen i många variabler för att anpassa marknadsföringen till den specifika målgruppen. Genom att tala till den direkt, är det större chans att få uppmärksamhet än att försöka tala till en bred målgrupp. Företag bör även fokusera på behovet hos kunden istället för produkten, både vid försäljning och marknadsföring.

När ett företag skapar en kommunikationsstrategi är det bra att utgå från olika faktorer såsom vilken målgrupp företaget riktar sig till. Kommunikation är en väsentlig del av företagande och genomsyrar hela verksamheten. Det går att dela upp målgruppen i till exempel ålder och kön. Därefter blir det betydligt enklare att skapa en kommunikationsstrategi för att kunna nå ut målgruppen på bästa sätt. När företag riktar sig till en för stor målgrupp i en marknadsföringsaktivitet, brukar resultatet bli sämre. Därför är det bättre att ha en tydlig och mindre målgrupp att börja med. Därefter går det att utöka den om målgruppen blir mättad. Dessutom finns det möjlighet att man ändrar målgrupp efter försäljningen har börjat och man har fått in statistik/data. 

Similar Posts