Skriv över 300 ord per inlägg med övergångsord SEO kommunikationsinfo

Skriv över 300 ord per inlägg med övergångsord 

Skriv över 300 ord per inlägg med övergångsord för att få bra SEO på hemsidan. SEO som är en förkortning av sökordsoptimering är ett effektivt sätt att marknadsföra sitt företag, produkt eller tjänst. Det handlar om att vara synlig på sökmotorer såsom Google vid sökningar, men är inte samma sak som betalda annonser. Med andra ord är hemsidorna som hamnar under annonserna SEO-anpassade, vilket går att göra på flera olika sätt. Dessutom är det bra för företag som vill spendera mindre pengar på marknadsföring att göra detta själv. SEO är ett av flera sätt att locka kunder utan att betala för annonser. En utgångspunkt är att skapa en blogg-funktion på hemsidan där det går att lägga upp inlägg med olika rubriker. Varje inlägg bör handla om något specifikt som rubriken beskriver. Genom att skapa inlägg där företaget svarar på vanliga frågor och ger information om sin bransch, går det att skapa bra innehåll som samtidigt är bra för SEO. 

Skriv över 300 ord per inlägg med övergångsord för bättre SEO

Varje blogginlägg bör vara minst 300 ord. Däremot kan 200 ord räcka, men det är bättre med över 300. Det är viktigt att styckena inte är för långa. Det är bättre att bryta av längre stycken med underrubriker (H2 och H3-rubriker m.m.). Ett inlägg på 300 ord bör vara uppdelat på ungefär 4 stycken. 

Exempel på övergångsord är: däremot, dessutom, men och därefter. Minst 20% av meningarna i inlägget bör innehålla övergångsord. Dessutom är det viktigt att meningarna inte är för lång. Därför är det bra att använda övergångsord för att få kortare meningar, men ha samma budskap. Istället för att skriva ”och därefter….” går det att ha en punkt istället ör order ”och”, och börja meningen med ordet ”därefter”. 

Om du bygger din hemsida genom WordPress eller anlitar någon som gör det och därefter skapar inlägg själv, är Yoast SEO ett bra plugin att använda. Det hjälper dig att se om texten är SEO-anpassad eller inte samt vad som kan bli förbättrat. Om texten är för kort kommer den säga till och detsamma gäller om texten innehåller för lite övergångsord. Därmed slipper man hålla koll på om meningarna eller styckena är för långa, om rubriken eller texten är för kort och om det är tillräckligt med övergångsord m.m. 

Similar Posts