Inledningsfasen av säljprocessen kommunikationsinfo för företag och företagare

Inledningsfasen av säljprocessen

Inledningsfasen av säljprocessen är det första steget som sker. Syftet med inledningen av ett säljsamtal, är att få prata vidare med personen och väcka ett intresse. Att vara tydlig är en viktig utgångspunkt i inledningsfasen av säljprocessen. Denna fas ska inte behöva vara längre än 20-25 sekunder. Ett första intryck är väldigt viktigt vid försäljning. Det är då köparen gör sin första bedömning och mycket av köparens resterande uppfattning, bygger på det första intrycket.

Ett sätt att skapa ett första intryck redan innan säljsamtalet, är att synas och bli kontaktad exempelvis genom sociala medier. Det går att diskutera ärendet kort för att se om det finns något intresse eller bara för att få en lite mer personlig relation redan innan samtalet. 

Om ett företag vill få tag i marknadsföringschefen hos ett potentiellt kundföretag, kan det vara bra att göra en research för att se vem det är. På så sätt behöver man kanske inte ringa och fråga kundtjänsten för att bli vidarekopplad. Genom att veta vem man ska tala med inför säljsamtalet, går det att be om att få prata med personen direkt, vilket kan fungera bättre.

Med andra ord är det bra att göra en kort behovsanalys innan säljsamtalet. Då kan man få lite mer information som går att utgå från vid försäljningen. Kunskap och information är nyckeln till ett bra sälj. Det gäller att veta information om sitt eget företag och den produkt/tjänst man erbjuder. Men det kan också vara bra att veta saker om köparen.

Röstläget är viktigt i inledningsfasen av säljprocessen, eftersom det är en avgörande faktor för det första intrycket. En person som låter glad och har bra energi, kommer med större sannolikhet få ett bättre bemötande, än en person som låter osäker och inte har någon energi alls. 

Tips inför inledningsfasen av säljprocessen

  • Namnet på försäljaren är inte det viktiga i inledningsfasen. Det viktigaste att nämna först är snarare vilket företag som säljaren representerar. Ett tips är att först säga vem man representerar, istället för att börja med att utge sitt namn. 
  • Det är bra att säga vad företaget gör. Detta bör ske tydlig och man bör hålla det så enkelt som möjligt, för att inte förvirra den potentiella köparen. 
  • Var förberedd, ha kunskap och träna. Detta är tre saker som går att göra för att förbättra sina säljmöjligheter. Bara för att en säljare har en manus, innebär det inte att denne kommer att låta som en robot som läser av det. Genom att träna in det tillräckligt många gånger, tills man kan det helt ut och in, kommer det istället låta som att säljaren är självsäker och har kunskap. 
  • Kroppsspråk, energi och andra delar av kommunikation som inte är tal, har också en stor betydelse. Kroppsspråket har väldigt stor betydelse när säljaren och den potentiella köparen ser varandra eller är fysiskt närvarande. Det kan vara bra att filma sig själv för att se hur sitt kroppsspråk är och hur det går att förbättra. 

Nästa steg i säljprocessen är att göra en behovsanalys och ställa frågor till den potentiella kunden.

Mer information

Säljsamtal kan vara svårare på telefon.

Prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende.

Presentera det du säljer till köparen.

Similar Posts