Prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende för företag Kommunikationsinfo

Prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende

Det finns prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende och gränserna kan vara kritiska för att nå en så hög försäljning som möjligt. Det kan vara svårt att prissätta en produkt eller tjänst, speciellt om du erbjuder något nytt på marknaden. Dessutom kan prissättningen vara helt avgörande för försäljningen.

När det finns stor konkurrens på marknaden, kan det vara bra att jämföra sig med sina konkurrenter. Däremot behöver man se till att det är lönsamt att börja konkurrera. Det kan vara så att exempelvis en konkurrent har en bättre process och därför kan denne ha lägre priser. Det finns därmed mycket att analysera vid prissättning.

En bra utgångspunkt är att ha tillräckligt bra marginaler, men i vissa fall kan det vara ett långsiktigt mål. Vissa företag har större kostnader i början och har möjlighet att få ner dem. Exempelvis genom att göra större beställningar eller förbättra processen. Det kan innebära att ett företag behöver göra investeringar innan vinstmarginalerna kommer till den nivån man vill. Vid sådana fall kan det vara bra att få igång försäljningen på mindre skala, och sedan använda pengarna för att återinvestera och komma till den önskade nivån. 

Några prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende

Några prisgränser som kan vara avgörande är om en produkt kostar under 50 kr, 100 kr, 500 kr och 1000 kr m.fl. Om en produkt eller tjänst kostar 129 kr eller 99 kr, kan det vara en stor skillnad på hur mycket köpare det genererar. Vid sådana fall kan det vara bra att försöka få ner priset till 99 kr om det är möjligt.

Skapa högre vinstmarginaler

Ett sätt att få högre marginaler är att sälja direkt till sina kunder, istället för att använda till exempel återförsäljare. Vid direktförsäljning är vinstmarginalerna högre och det är lättare att kontrollera försäljningen genom sitt eget företag.

Många återförsäljare betalar sina leverantörer när de väl säljer produkterna och därför kan det innebära stora utlägg för företaget innan det generar pengar. Därför kan företaget behöva ta ett lån för att finansiera detta. Om då ett stort företag vill ta in produkterna i alla sina butiker, kan företaget behöva ha kapital. Företaget kanske tar ett lån för att finansiera det och så kommer ytterligare en återförsäljare och gör en liknande beställning, innan företager fått pengar från den första försäljningen. Sådana tillfällen kan faktiskt leda till att företaget går i konkurs, vilket inte alla tänker på. Med andra ord kan för mycket försäljning faktiskt leda till konkurs, om man inte har tillräcklig finansiering. När ett företag istället säljer direkt till sin slutkund, får företaget pengarna från försäljningen direkt, vilket går att återinvestera. 

Similar Posts