Fem faser av en säljprocess Kommunikation för företag Kommunikationsinfo

Fem faser av en säljprocess

Här är fem faser av en säljprocess som kan vara bra att utgå från vid försäljning. Detta gäller oavsett om det avser försäljning av en tjänst eller produkt, och oavsett om det sker via telefon eller fysisk kontakt. 

Försäljning är en del av människans vardag, oavsett om man är företagare eller inte. En person som går på en arbetsintervju, kan komma längre genom att ha säljkunskaper. Detsamma gäller företag, som säljer produkter eller tjänster. Med andra ord är en fördel med att vara bra på försäljning, att det går lättare att få som man vill i livet.

Det går att träna på sina kunskaper inom försäljning och kommunikation, och det är inget man är född med. Bara för att en person inte känner sig som en säljare idag, betyder det inte att personen inte kan bli en duktig säljare imorgon. Träning, fokus och kunskap är tre viktiga delar av att bli en bra säljare. Självförtroende är ett vanligt ord man hör, som är nyckeln till försäljning, vilket stämmer. Men för att få ett bra självförtroende behöver man kunskap om det man säljer. Dessutom behöver man också fokusera och träna på att bli bättre, för att prestera maximalt. 

Fem faser av en säljprocess

  • Ett sälj börjar med en inledningsfas där den potentiella köparen får ett första intryck. Det är väldigt viktigt eftersom det kan styra resten av samtalet. Röstläget, kroppsspråk och energi är tre viktiga delar som avgör det första intrycket. Därefter är det orden som man säger. Det är bättre att inte säga sitt namn direkt, eftersom det egentligen inte är så relevant. Istället är det bättre att säga vilket företag man representerar. 
  • Inledningsfasen bör vara i ungefär 20-25 sekunder och därefter övergår samtalet till att ställa frågor och göra en behovsanalys. Kom ihåg att det går att göra en behovsanalys redan innan samtalet. Exempelvis kan det ske genom att ta reda på information om kunden genom sociala medier. Frågor är ett bra sätt att få reda på vad kunden tycker denne behöver och vilken nytta säljaren kan tillföra. 
  • Presentera det du säljer till köparen efter att du har gjort en behovsanalys och ställt frågor samt följdfrågor. Tänk på att det är bra om köparen känner att du lyssnar på denne. Det gör denne om du ställer följdfrågor, utefter de svar personen angivit. Dessutom är det bra att prestera säljaret utifrån varför kunden tjänar på det och vilken nytta det kan tillföra. 
  • Gå på avslut är en viktig del av en säljprocess. Tyvärr är det många säljare som inte vågar gå på avslut och därmed fråga kunden om denne vill köpa. Det kan vara för att man är rädd att höra ett nej, men det är bara en del av ett sälj och det vanligaste svaret. Ett tips när man går på avslut är att förklara för kunden vad det kommer innebära för denne. Beskriv även andra fördelar. Anpassa det du motiverar kunden med, efter de svar som kunden tidigare har gett, framförallt från de frågor som du ställt. 

Mer information

Säljsamtal kan vara svårare på telefon.

Fördelar med att ställa frågor vid säljsamtal.

Prisgränser som kan göra skillnad på köpbeteende.

Similar Posts