Etablera en bra varumärkesidentitet för företag kommunikationsinfo

Etablera en bra varumärkesidentitet för företag

Att etablera en bra varumärkesidentitet för företag, kan vara avgörande för att maximera prestationen. I och med att det är stor konkurrens inom de flesta branscherna, kan många köpare välja företag som har ett bra varumärke. Köpare har större tendens till att göra sin egen research och jämföra olika alternativ. Om två företag har samma prissättning, säljer en lika bra produkt eller tjänst kan den avgörande faktorn till vilket av företagen köparen väljer, vara det företag med starkast varumärke. Att skapa ett starkt varumärke, är något som stora företag lägger stora resurser på. Dessutom är det bra för mindre företag att satsa på, eftersom det kan vara ett sätt att ta marknadsandelar från större företag. 

Etablera en bra varumärkesidentitet för företag 

Identitet är hur företaget är, profil är hur företaget vill vara och image är hur andra ser på företaget. Ju närmare dessa tre begrepp är varandra, desto bättre. Med andra ord vill ett företag vara så nära sin profil som möjligt och samtidigt att andra ska se det. Om ett företag exempelvis är väldigt miljömässigt hållbart och det är en del av deras strategi, vill de inte att andra ska uppfatta företaget som det motsatta. Vid sådana fall har företaget brustit i sin kommunikation. 

Det finns fyra dimensioner av att bygga varumärkesidentitet. Varumärket som produkt, symbol, person samt organisation. 

  • Ett varumärke kan vara förknippat med en viss produkt som företaget säljer, men kan samtidigt vara verksamt i andra områden som är mindre kända för målgruppen. 
  • Varumärket som symbol har tt göra med företagets logotyp, vad det förmedlar visuellt och hur det blir uppfattat av målgruppen och marknaden i stort. 
  • Varumärket som organisation kan bli betraktat i större perspektiv, exempelvis företagets geografiska placering ellr ursprung, vilket bildar en del av varumärkets identitet. 
  • Ett varumärke och dess identitet kan även ses som en person, och det är bra att välja vilken egenskap man vill förmedla. Det handlar även om företagets relation till kunderna och marknaden. Exempelvis kan ett varumärke ha någon av följande personligheter: ärlig, spännande, kompetent, sofistikerad eller slitstark.
  • Ett varumärke kan även skapa ett varumärkeslöfte, som företaget förmedlar till marknaden. Exempelvis kan det bli förmedlat genom den slogan företaget väljer. 

Skapa en kärnidentitet

Ett tips är att skapa en kärnidentitet och anpassa strategin för att skapa en varumärkesidentitet efter det. Det är bra att förknippa företaget med ett specifikt begrepp och ord som beskriver det företaget står och arbetar för. Exempelvis säkert, billigt, kvalité eller service. Därefter är det viktigt att förmedla värdeordet, så att det går från identitet till image. När man tänker på stora företag har de oftast ett sådant ord som allmänheten tänker på. 

Om företaget växer och riktar sig till nya målgrupper, är det bra att skapa flera varumärken som kan ha ett egen kärnidentitet. Företaget kan vara känt för att skapa hållbara produkter och vill skapa lyxprodukter och därför skapar två separata varumärken, så att allmänheten inte ska bli förvirrade och imagen blir mindre självklar. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kommunikation från formella och informella ledare.

Olika varumärken kan inte äga samma position.

Fem positionsregler som är övergripande.

Grundstrategier vid positionering på marknaden.

Anpassa och rikta företaget till fler målgrupper.

Similar Posts