Skillnaden mellan reklam och PR kommunikationsinfo

Skillnaden mellan reklam och PR

Kort sagt är skillnaden mellan reklam och PR, att reklam är köpt marknadsföring medan PR inte är det. PR är en förkortning av ”Personal Relations” som handlar om att publiciteten ska komma från kanaler som företaget inte har betalat för. Exempelvis är det fråga om PR när ett företag får en obetald artikel i en tidning för att de gjort något bra. 

Sociala medier är bra plattformar att få PR på, eftersom det går att bli omskriven och få trafik, utan att betala för annonser. Annonser är reklam. Men en recension om företagets produkt från en influenser, som inte betalat för produkten eller får något annat i utbyte, istället är PR. 

Konsumenter och potentiella köpare reagerar ofta olika på om marknadsföringen är betald eller inte. PR ger det ger en ärligare bild än reklam. Ett företag som säljer godis, skulle inte säga att godiset inte smakar gott i sin egen reklam. Men någon annan person, som gör en ärlig recension och inte har något att vinna på det, lämnar med större sannolikhet ett ärligare svar. Detsamma gäller exempelvis tidningar som skriver om saker de inte får betalt för från företagen de skriver om. Däremot finns det i tidningar oftast en betald sektion, där det är tydligt att det är betald marknadsföring. Sedan finns även andra artiklar som tidningen skriver vilket kan vara PR och läsaren uppfattar ofta det på ett annorlunda sätt. 

PR handlar också om att skapa relationer och sociala medier är väldigt bra och effektiva för att göra det. Företag kan skriva direkt till sina följare och kunder. Företaget kan meddela saker och få direkt feedback m.m. Dessutom går det att nå ut till andra personer som kan vara tillämpliga för att få PR, såsom journalister. 

Mer information

Anpassa marknadsföringen pga reklamtrötthet.

Fördelar med anställda som använder sociala medier.

Det finns sociala medier för olika syften.

Kommunikation i sociala medier.

Similar Posts