Olika varumärken kan inte äga samma position kommunikationsinfo

Olika varumärken kan inte äga samma position

Olika varumärken kan inte äga samma position på marknaden och därför bör företag hitta sin egen position. Ett känt uttryck som många brukar använda och som är en bra beskrivning av detta är att enbart en person rymmer på en stol. Det är köpare som gör bedömningen av hur företaget har positionerat sig, men företaget behöver ha en strategi för att uppnå det resultat de vill. Om ett företag var först på marknaden, kan inte något annan också vara det. Däremot kan de skapa en egen kategori och därmed ändå vara först på marknaden på sitt eget sätt. 

Olika varumärken kan inte äga samma position 

Tre grundstrategier vid positionering på marknaden är produktledarskap, överlägsen kundanpassning och operativ överlägsenhet. Större företag som är framgångsrika brukar ha en av dessa som en grundstrategi, men det är vanligt att ha inslag av varje. Oavsett vilken av dessa strategier som företaget väljer, är det bra att utgå från dessa fem positionsregler som är övergripande: Principen om ledarskap, kategorin, medvetandet, effektivitet hos det motsatta samt fokusering. 

Inget företag är bäst på allting, utan större företag brukar fokusera på specifika saker. Ett företag kan vara nischad genom att ha en så säker produkt som möjligt, medan andra kan fokusera på att vara billigast. Generellt är det bättre att fokusera på en positionering, istället för att vara lite överallt. 

En bra utgångspunkt för företag är att ha ett värde som man vill att köpare ska förknippa företaget med. Säkerhet, kvalitet, billigt och miljövänligt är fyra bra värden som ett företag kan använda och satsa på. Däremot är det viktigt att förmedla sin position genom kommunikation. Ett företag har en identitet, dvs. hur företaget är men det viktiga är hur andra uppfattar företaget, vilket kallas för image. Ju närmare dessa två är varandra, desto bättre resultat brukar det generera. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kostnad att utbilda köpare om problem.

Psykologi för merförsäljning i restauranger.

Marknadsföring för att skapa omedvetna val.

Similar Posts