Grundstrategier vid positionering på marknaden

Grundstrategier vid positionering på marknaden

Det finns olika grundstrategier vid positionering på marknaden. De flesta framgångsrika företag brukar fokusera på en av dessa strategier, även fast det är vanligt att man använder sig av flera. Tre grundstrategier som är vanliga att använda som företag är produktledarskap, överlägsen kundanpassning och operativ överlägsenhet. När ett företag positionerar sig på marknaden, är det ett långsiktigt arbete som tar både tid och tålamod. 

Grundstrategier vid positionering på marknaden 

Produktledarskap 

Detta är en strategi som grundar sig i att produkten som företaget säljer, är bättre än de produkter som konkurrenterna tillhandahåller. Exempelvis att kvalitén är betydligt bättre. 

Överlägsen kundanpassning 

Strategin handlar om att fokusera på behoven hos kunden och tillfredsställa dessa. 

Operativ överlägsenhet 

Att finnas tillgänglig på fler platser än konkurrenter och därmed kunna nå ut till en större del av marknaden. 

När ett företag har valt en grundstrategi att utgå från, är det viktigt att kommunicera det för att andra ska uppfatta det. Om ett företag har en produkt med bättre kvalitet än sina konkurrenter, är det vad företaget bör fokusera på i sin kommunikation till kunder. Exempelvis vid marknadsföring och i den grafiska profilen. Identitet är hur företaget är, men det viktiga är också hur andra uppfattar företaget, vilket är företagets image. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Fördelar med anställda som använder sociala medier.

Placering av produkter i butik för merförsäljning.

Olika varumärken kan inte äga samma position.

Fem positionsregler som är övergripande.

Similar Posts