Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar kommunikationsinfo

Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar 

Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar eftersom konsumenter är mer medvetna om hur deras val kan påverka klimatet. Däremot är det fortfarande en lång väg kvar för att vi ska kunna uppnå de målen som krävs för att stoppa utvecklingen av den globala uppvärmningen. Värmen stiger i allt snabbare takt, vilket medför stora konsekvenser, exempelvis naturkatastrofer. 

Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar 

Även fast efterfrågan har ökat kring miljöanpassade produkter, är det fortfarande många köpare som är priskänsliga och därmed väljer andra substitut. Dessutom är många mer känsliga till hur andra beter sig, istället för att analysera sitt eget beteende. Därför kan det vara bra att analysera hur andra agerar och påverkar, för att kunna se det i sig själv. 

En bra utgångspunkt för ett framgångsrikt företag som säljer något som är miljövänligt är att försöka hålla kostnaderna för slutkonsumenten lika höga eller lägre, än mindre miljövänliga substitut. Med andra ord kommer många köpare välja det som är mer miljövänligt om det inte är någon större prisskillnad, eftersom många är priskänsliga. Däremot finns det självklart personer som är beredda att betala ännu högre, om det är bättre för klimatet. 

Företag som säljer produkter eller tjänster som är mer miljövänliga, bör vara tydliga med det i sin kommunikation till kunderna. Exempelvis vid marknadsföring. Företag kan ha en identitet som miljövänlig, men det är viktigt att kommunicera det för att imagen ska vara så nära identiteten som möjligt. Profil är hur företaget vill vara, identitet är den företaget är och image är hur andra ser företaget. Det bästa är om profil, image och identitet är så nära varandra som möjligt. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch.

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna.

Miljöproblemen är ett växande problem i världen.

Similar Posts