Miljöproblemen är ett växande problem i världen Kommunikationsinfo

Miljöproblemen är ett växande problem i världen 

Miljöproblemen är ett växande problem i världen, men det har varit en del av världens historia under en lång tid. Däremot har de växt och konsekvenserna har blivit mer synliga och värre. Många ser miljöproblem som en fiende och därför behöver vi bekämpa det. Det är ingen nyhet att koldioxidutsläpp bidrar till klimatförändringar och är ett stort miljöproblem. Redan under 1960-talet var det en biolog från USA som påpekade att djurlivet är hotat eftersom gifter påverkar det. Gifter har varit ett medel som under en tid har blivit använt inom exempelvis jordbruket. 

Miljöproblemen är ett växande problem i världen 

Miljöproblem är ett problem som växer och därför krävs en förändring, både från samhället och politiker, men också från privatpersoner. Däremot måste det börja högst upp. Om en stat inte bryr sig om klimatet, kan det vara svårt för invånarna att göra hela förändringen själv. Med andra ord måste länder och privatpersoner tillsammans göra en skillnad. 

Exempel på tre växande miljöproblem: 

  • Det är en stor minskning av fiskar i världshaven vilket påverkar många arter som lever i haven. 
  • Både hav och sjöar har problem med övergödning eftersom vi bland annat förser det med näringsämnen. 
  • Tillgången på sötvatten minskar i världen vilket påverkar många människor. Det finns mycket vatten på jorden, men bara ungefär 2-3 procent är sötvatten och resten är saltvatten.

Det pågår en stor debatt kring klimatfrågan, men det krävs större förändringar för att minska de konsekvenser som miljöproblemen orsakar. Det är en global utmaning eftersom ett land inte kan göra allting själv. Medeltemperaturen har ökat och naturkatastroferna har blivit fler och värre. Människor behöver eller kan komma att behöva förflytta sig mer eftersom konsekvenserna har gjort vissa delar av planeten till i princip obeboelig. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch.

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna.

Similar Posts