Regler för bättre användbarhet och användarvänlighet kommunikationsinfo

Regler för bättre användbarhet och användarvänlighet

Här är en beskrivning av fem regler för bättre användbarhet och användarvänlighet på webbplatser eller mobilapplikationer. Dessa fem kärnkomponenter är bra att analysera vid utveckling och uppdatering av sådana plattformar. Det finns fler faktorer som spelar spelar roll, men dessa är en bra utgångspunkt.

Utöver dessa fem punkter, är det bra att plattformen har tillräckligt hög hastighet, är enkel att navigera på och att användaren förstår hur plattformen ska bli använd. Med andra ord kan en plattform som har onödigt många funktioner, är svår att förstå eller är för långsam, skapa stor irritation. 

Regler för bättre användbarhet och användarvänlighet

  1. Lär känna vilka användare som besöker plattformen och anpassa strategin efter dessa användare. 
  • Analysera vilken målgrupp plattformen riktar sig till. Det är bra att analysera denna fråga djupare och inte enbart ”målgrupp på 20-60 år”, eftersom det är väldigt brett. Därefter går det att anpassa plattformen för målgruppen och därmed uppnå bättre resultat. 
  1. Skapa engagemang från användarna. 
  • Fråga om feedback från typiska användare avseende hur det går att göra förbättringar. Många uppskattar när deras åsikter blir hörda. Därför är det bra att skapa engagemang med användarna genom att ha kontakt. 
  1. Skapa en betaversion och analysera den. 
  • Det är bra att skapa betaversioner som användare kan testa och lämna feedback på. Därefter blir det enklare för företaget att se förbättringsmöjligheter samt andra justeringar som behövs. Analysera resultaten och detta kan behöva ske flera gånger innan resultatet blir tillräckligt bra. 
  1. Analysera konkurrenter och andra företag. 
  • Det är bra att analysera hur konkurrenterna gör. Dessutom kan det vara bra att analysera företag från andra branscher, eftersom det kan vara så att branschen är mer utvecklad. I många fall går det att undvika ett misstag, genom att lära sig från någon som redan har begått det. 
  1. Utveckla en grafisk profil som genomsyrar verksamheten.
  • Att utveckla en grafisk profil, är en viktig del för de flesta företagen. Dessutom är det bra om den är enhetlig i förhållande till verksamheten. Exempelvis att annonser, webbplatsen och nyhetsbrev är enhetliga. Därför är det bra att ha en samordnare i större företag för att se till att det händer. 

Mer information

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar.

Egenskaper att analysera för användbarhet.

Syn på användbarhet från utvecklare och användare.

Similar Posts