Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna kommunikationsinfo

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna 

Många unga tycker idag att arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna, vilket skiljer sig från tidigare generationer. Många vill arbeta med något som de är intresserade av och brinner för. Med andra ord är inte intresset av att tjäna pengar den avgörande faktorn. Istället vill många välja en karriär och ett yrke som stämmer med värderingarna som individen har. Detta innebär att företag kan behöva anpassa sin arbetsplats och den anställdes arbetsuppgifter efter värderingarna som personen har. 

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna

Ett företag vill ha medarbetare som är kompetenta och kan prestera. Om en person får ångest över sina arbetsuppgifter, kan det vara svårt för denne att prestera. Mycket ångest är kopplat till arbetsplatsen och därför är det bra att lämna utrymme för det egna intresset. Anställda vågar inte alltid prata om detta, eftersom de kan vara oroliga att det kommer att påverkar dem negativt. Därför kan det vara bra att chefer och ägare har en kommunikation om vad den anställde vill uppnå, hur företaget kan hjälpa till för att personen ska nå dit och försöka anpassa arbetsuppgifter efter dessa intressen. 

Kunskap och engagemang är två viktiga delar för att skapa ett förtroende i ett företag. Ett exempel är om ett företag påstår sig vara miljövänliga och personer som söker sig till företaget väljer det, eftersom de brinner för miljöfrågor, men att det i praktiken inte är så. Detta kan påverka de anställda negativt. Idag finns det mycket information som är tillgängligt för allmänheten och konsumenter har blivit allt mer medvetna om sina köpval. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch.

Fördelar med anställda som använder sociala medier.

Similar Posts