Kommunikation när företag arbetar med service kommunikationsinfo

Kommunikation när företag arbetar med service 

Kommunikation när företag arbetar med service är en viktig del eftersom en kund förväntar sig en tydlig kommunikation från ett sådant företag. En person som exempelvis är missnöjd med ett företag, kan ändra sin uppfattning av företaget om kommunikationen är bra, såsom genom en hjälpsam service. Många arbeten kräver kunskap inom kommunikation. Exempelvis är detta viktigt för personer som arbetar som försäljare, kundtjänst, myndighetspersonal och många fler yrken, som är beroende av sin kommunikation. Bristfällig kommunikation kan bland annat skapa missförstånd, minska tillförlit och påverka varumärket på ett negativt sätt. 

Kommunikation när företag arbetar med service 

Kommunikation är en del av alla organisationer och företag. Ju bättre kommunikation, desto bättre kommer medarbetarna att prestera och desto större är chansen att resultaten blir bättre. En företagare som ska inleda samarbete med en leverantör, kan göra en bättre affär genom att ha kunskap inom kommunikation. En ledare kan hantera sina anställda bättre genom bra kommunikation och det är en extremt viktig del av att få nya kunder. Både marknadsföring och försäljning är kommunikation, vilka är två centrala delar av företagande. Dessutom är det bra att veta att det är skillnad på marknadsföring och kommunikation. En säljare som är duktig så försäljning, behöver inte vara duktig på marknadsföring eftersom det är annorlunda. 

Bra service kan vara en stark konkurrensfördel och något som större företag satsar mycket på. Många företag investerar i bättre service genom att till exempel utbilda sin personal. Det är inte alltid lika självklart med kunskaper om god service som många tänker. Därför kan det vara bra att få kunskap om det, för att förbättra servicen. Exempelvis är det bättre att säga ”vi hörs” istället för ”hejdå” till en kund, eftersom ”vi hörs” indikerar att man ska höras igen. Det kan vara positivt om kunden är en potentiell återkommande. Att stå upp, le, inte ha händerna i fickorna eller tugga tuggummi är några exempel på småsaker som kan göra skillnad.

Om två företag säljer en tjänst eller produkt som har samma kvalité och för samma pris, är servicen en avgörande faktor för vilket företag som köparen väljer. Även fast priset är dyrare, är många beredda att betala mer pengar för att servicen är bättre. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Bästa placeringen av produkter i ögonnivå.

Vikten av kommunikation mellan och med anställda.

Marknadsföring för att skapa omedvetna val.

Organisationskultur med oskrivna regler och normer.

Kommunikation från ledning och chefer.

Kommunikationsproblem i företag och organisationer.

Similar Posts