Syn på användbarhet från utvecklare och användare kommunikationsinfo

Syn på användbarhet från utvecklare och användare

Syn på användbarhet från utvecklare och användare skiljer sig. Kommunikation är en central del av användbarhet på webbplatser eller mobilapplikationer. Däremot kan utvecklare och användare ha olika syn på användbarhet, ofta eftersom de har olika grundkunskaper inom teknik. Något som är logiskt för en utvecklare, kan vara väldigt ologiskt för en användare. När ett företag skapar en hemsida eller app, är det viktigt att sätta användaren i fokus. Många utvecklare tycker ofta att deras plattformar är enkla att förstå och använda, men det tycker inte alltid användaren. 

När en användare besöker en app eller hemsida, är det ofta två delar som denne först tänker på.

  • Hur ska plattformen bli använd?
  • Vad är syftet med plattformen och vad innebär det för mig? 

När någon blir kunnig inom ett område, kan det vara enkelt att glömma bort att andra inte förstår det. Exempelvis kan en utbildad person ha tendens till att använda komplicerade termer som används inom ett visst yrke, men som andra sällan förstår. En läkare som studerat latin och använder sådana termer i dialog med andra läkare, använder inte dessa termer när de pratar med vanliga personer. Det skulle vara konstigt att gå till en läkare som börjar förklara att du har problem med vissa kroppsdelar, och nämnder dem på latin istället för ett vardagligt språk.

Detta gäller också utvecklare, som ofta tycker symboler är logiska för att de ständigt kommer i kontakt med dem. Oftast är inte målgruppen datakunniga, och därför kan en utvecklare ha svårt att förstå användbarhet från deras perspektiv. 

Mer information

Egenskaper att analysera för användbarhet.

Locka uppmärksamhet utan att betala för annonser.

Similar Posts