Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch Kommunikationsinfo

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch  

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch som har blivit allt mer aktuellt eftersom klimatförändringarna har blivit betydligt mer synliga. Dessutom har klimatförändringarna lett till stora konsekvenser så som bränder, översvämningar, extrem torka och att vattennivån höjs i snabbare takt än tidigare. Många anser att miljöteknik är en del av framtiden och många länder har också börjat investera i det. 

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch  

I vissa länder kan konsumenter få lägre skatter på miljövänliga bilar eller få en del av bilen betald, vilket staten vid sådana fall finansierar. Oljeindustrin är ett exempel på en bransch som är lönsam, men som påverkar klimatet väldigt negativt. Därför ser vi nu fler substitut inom bland annat energisektorn och bilbranschen m.m. 

Våra handlingar påverkar klimatet och detsamma gäller vårt konsumentbeteende. Kläder som blir tillverkade kräver mycket energi och resurser. Detta gäller även köttindustrin. När många tänker på miljöproblem är det ofta transportsektorn som man nämner. Däremot finns det många andra delar av samhället som också påverkar klimatet väldigt negativt och behöver en förändring. 

Fyra bra frågor som kan vara bra att ställa sig angående sin klimatpåverkan är: 

  • Hur gick transporten till med kaffet som du köper från en butik?
  • Har köttet du äter transporterats genom halva världen?
  • Vilket material består kläderna som du har köpt av?
  • Vilken klimatpåverkan har dina handlingar när du analyserar ditt beteende? 

En utgångspunkt som kan vara bra att ha vid skapandet av något miljövänligt för att det ska lyckas är om det är både a) billigare och b) mer miljövänligt än andra substitut. Många köpare är priskänsliga men vill gärna bidra till ett mer miljövänligt samhälle. Därför är det stor sannolikhet att en köpare väljer det mer miljövänliga alternativet, om det inte skiljer i pris. Däremot är det många som hellre köper något billigare istället för att köpa något mer miljövänligt. Ett vinnande koncept kan därför i många fall vara att skapa något som är både billigare och mer hållbart. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Försäljning i sociala medier genom relationsbyggande.

Similar Posts