Flera företag har klimatstrategier kommunikationsinfo

Flera företag har klimatstrategier 

Flera företag har klimatstrategier eftersom klimatfrågan har blivit mer aktuell, både från ett konsumentperspektiv men även från politiskt håll. I och med att efterfrågan ökar på miljövänliga och hållbara produkter och tjänster, har många företag börjat anpassa sin verksamhet efter det beteendet. Däremot krävs fler förändringar och att fler företag implementerar bättre klimatstrategier för att kunna bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom behöver det ske förändringar från ett politiskt håll för att det ska bli enklare för företag att uppnå det samt för att förändringen ska bli märkbar då det är många aktörer involverade. 

Flera företag har klimatstrategier 

Ett företag som har en klimatstrategi och arbetar för ett mer hållbart samhälle, exempelvis genom att sälja något miljövänligt, bör kommunicera det till potentiella köpare. Med andra ord att identiteten av företaget som är att vara miljövänligt, ska matcha imagen som är hur andra uppfattar företaget. 

Stora företag kan påverka en hel marknad och därför är det viktigt att stora företag tar ett miljöansvar. Ett stort företag kan höja ribban och därmed kan det resultera i att fler mindre företag följer efter. Det är bra att analysera hur konkurrenterna arbetar och dessutom kan det vara bra att försöka ligga i framkant. 

Ett mindre företag behöver inte följa trenden, utan kan själva skapa den. Vi ser idag att många unga som startar företag, fokuserar på miljöfrågor. Många arbetstagare vill också arbeta med något som de känner uppfyller deras egna värderingar. Miljöproblem är något som många brinner för och därför arbetar med. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar.

Miljöteknik eller cleantech är en växande bransch.

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna.

Similar Posts