Kvalitetssäkra avtal och digitala plattformar kommunikationsinfo

Kvalitetssäkra avtal och digitala plattformar

Alla företag bör kvalitetssäkra sina avtal och digitala plattformar. Kvalitetssäkring är en central del för de allra flesta företag, oavsett vilken bransch eller vad företaget sysslar med. Det kan handla om att bland annat säkra kvalitén på produkter som företaget säljer eller att se till så att webbplatsen eller mobilapplikationen fungerar. En köpare förväntar sig att få det ett företag har utgett och kvalitén är en central del av dem förväntningarna. En person som ska utföra ett ärende på en webbplats som inte fungerar, kan bli väldigt irriterad. Detsamma gäller om en produkt inte lever upp till förväntningarna köparen hade på grund av det företaget har sagt eller man i vanliga fall kan förvänta sig. 

Företag bör kvalitetssäkra sina avtal och digitala plattformar

En person som är kvalitetsansvarig, ska se till att avtalen som företaget har ingått, också följs. Med andra ord om ett företag har ett avtal med en tillverkare av produkter, behöver tillverkaren följa avtalet. Detsamma gäller vid skapande av design och webbplatser m.fl.

I nystartade företag eller mindre företag, är det vanligt att ägaren själv gör denna del, men i större företag är det vanligare att det finns en person med den specifika uppgiften. Det går att hyra in en konsult eller anställa sådan person. Det bästa alternativet beror på situationen som företaget har och bland annat på hur mycket kapital som finns tillgodo för denna uppgift.  

Detta är några frågor och punkter att analysera somkvalitetsansvarig: 

  • Börja med att utse en person som kan vara kvalitetsansvarig och utgå från kunskapen som denne besitter. Det är en viktig del av företaget och därför är det viktigt att personen är kompetent och kunnig. 
  • Sätt upp mål med vad personen ska göra och kunna uppnå. Målen ska vara sådana som går att mäta och följa upp. 
  • Genomför regelbundna tester i företagets plattformar för att se till att kvalitén uppfyller kraven. 
  • Se till att avtalen som företaget har ingått, med exempelvis utvecklare eller leverantör, följer avtalet.
  • Det går nästan alltid att göra förbättringar, och detta är något som ett företag bör planera och ständigt göra. Genom att regelbundet utföra kvailitetssäkringar och analysera feedback, går det att ha en bra grund för förbättringsmöjligheterna. 

Några misstag som är vanliga i en utvecklingsstrategi är när användarna inte är engagerade i processen och att företaget inte gör några ändringar trots att det behövs. Dessutom är det vanligt att företag lägger större viktigt på design än funktionalitet. Det behövs en plan, men tänk på att den förmodligen kommer att ändras och utvecklas under tiden. 

Mer information

Utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform.

Regler för bättre användbarhet och användarvänlighet.

Egenskaper att analysera för användbarhet.

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar.

Syn på användbarhet från utvecklare och användare.

Similar Posts