Missbrukar miljöbudskap vid utförande av reklam kommunikationsinfo

Missbrukar miljöbudskap vid utförande av reklam 

Det är vanligt att företag missbrukar miljöbudskap vid utförande av reklam, eftersom det är ett sätt att generera nya kunder. I och med att miljömedvetenheten har växt hos konsumenter, är det många företag som utnyttjar det. Reklam har blivit något vi stöter på i vår vardag, både på internet och på fysiska platser. Därför kan företag behöva sticka ut i sin marknadsföring för att locka kunder. 

Missbrukar miljöbudskap vid utförande av reklam 

Vi konsumerar mycket produkter och dessutom är det något som många företag promotar. Däremot resulterar mycket konsumtion i att det inte är grönt, eftersom den växande konsumtionen är ett miljöproblem. Vi kastar mycket saker såsom kläder och elektronik utan att tänka på hur mycket energi och naturresurser som gått åt för att skapa det. Exempelvis kräver jeansproduktion en extrem mängd vatten och därför är det inte miljövänligt att ständigt köpa nya. 

Det finns ett begrepp som man ofta talar om när det gäller missbruk av miljöbudskap i reklamsammanhang. Begreppet är ”Greenwashing” som handlar om att bland annat ett företag inte håller det de lovar i sin marknadsföring gällande miljövänlighet. Många konsumenter litar på att det ett företag säger, stämmer. Om företaget därför ljuger eller inte håller det de lovar, och ett företag har köpt något från dem för just den anledningen, skapar det både mindre tillförlit men det medför också andra problem. Exempelvis försökte en konsument vid ett sådant fall göra något gott för klimatet, men i och med att informationen inte stämmer, kan det ge motsats effekt. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om:

Flera företag har klimatstrategier.

Efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar.

Arbetslivet ska vara styrt av de egna värderingarna.

Similar Posts