Utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform kommunikationsinfo

Utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform

Vid skapandet av en utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform, finns det några grundläggande punkter som kan vara bra att tänka på. När ett företag skapar en webbplats eller mobilapplikation, är användbarhet en viktig faktor för framgång. Om användare inte förstår hur plattformen ska bli använd, kan det skapa stor irritation. Detsamma gäller om plattformen är för seg eller ifall det finns bugggar som förhindrar användaren från att kunna göra sina handlingar. Därför är det bra för företag att ha en strategi för att undvika sådana misstag samt nå de resultat man vill. 

Utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform

Tre utgångspunkter vid analys, upprättande och vidareutveckling av en utvecklingsstrategi är att:

  • Företag bör först sätta upp mål, som det går att mäta eftersom det annars inte går att styra över det. Med andra ord är det bra med mål som det går att följa upp. Detsamma gäller vad syftet är med designen, när det kommer till användbarhet. 
  • Sätta upp en strategi på hur målet ska bli uppnått. Dessutom är det bra att ha en designtekniker som kan få företaget att nå målet genom att anpassa designen efter det. 
  • Ständigt följa upp sina mål. Se om det går att göra förbättringar. Fråga om feedback från användare, helst typiska användare och inte en utvecklare som är väldigt kunnig inom det. 

Kostnader och utvecklingsstrategi för utveckling av en plattform

Teknologi är en central del av de flesta företag och har en viktig betydelse för såväl länder som privatpersoner. Däremot är det många företag som alltid tror att den nyaste teknologin automatiskt kommer innebära bättre resultat. Men så är det inte alltid. Därför bör företag istället utgå från vad som blir bäst för användaren, kontra hur mycket det kostar.

Om det är för dyrt i förhållande till vad det kommer innebära för användaren, är det i många fall inte värt. Om något är dyrt och inte tillför mycket, kan det också vara en onödig kostnad. I vissa fall kan det finnas gratisversioner som fungerar bra när det kommer till tekologi. Därmed är det inte alltid det bästa alternativet att betala mer. 

Mer information

Regler för bättre användbarhet och användarvänlighet.

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar.

Egenskaper att analysera för användbarhet.

Syn på användbarhet från utvecklare och användare.

Similar Posts