Egenskaper att analysera för användbarhet kommunikationsinfo

Egenskaper att analysera för användbarhet

Det finns flera egenskaper att analysera för användbarhet när ett företag skapar en hemsida eller app (webbplats eller mobilapplikation). Användbarhet kan vara en konkurrensfördel, men det kan också vara en nackdel om det inte är bra genomfört. Ett problem som utvecklare med goda datakunskaper kan ha, är att anpassa användbarheten för en person utan dessa kunskaper. Något som är logiskt för dem, behöver inte vara logiskt för en användare. 

Nedan följer en lista på kvalitetsegenskaper som företag kan analysera, för att kunna förbättra upplevelsen samt användbarheten på sin hemsida eller app:

  • Fungerar plattformen på det sätt som den ska?
  • Fungerar den på olika enheter?
  • Är hastigheten tillräckligt hög?
  • Uppfyller den säkerheten när det gäller lagring av data?
  • Är den enkel att förstå för användare (detta kan vara bra att undersöka genom att låta olika personer testa och lämna feedback)
  • Är det enkelt att göra ändringar?
  • Finns det andra verktyg eller system som kan förbättra användbarheten? 

Egenskaper att analysera för användbarhet

Kommunikation är A och O när det kommer till användbarhet. Det ska vara enkelt för en användare att använda plattformen, och därför behöver kommunikationen vara tydlig. En viktig aspekt som många glömmer bort är att det finns personer som är färgblinda. Detta innebär att de kan ha svårt att se vissa färger, och därför är det bra att undvika färgkoder. Dessutom är det viktigt att texten inte är för liten, då det kan vara svårt för många att läsa. 

Tre saker som många användare inte tycker om, eller i vissa fall avskyr, när det kommer till digitala plattformar som hemsidor och appar är:

  • När det finns funktionsfel eller buggar som gör att det inte går att utföra det man ska eller att personen behöver göra om arbetet. 
  • Säkerhet är en viktig del av digitala plattformar och något som användare värdesätter högt. Om en person behöver skriva in uppgifter eller liknande, vill de att uppgifterna ska vara säkra och skyddade. 
  • Det är viktigt att plattformen fungerar. När en användare vill använda den, ska den vara tillgänglig och fungerande. 

Mer information

Syn på användbarhet från utvecklare och användare.

Stora investeringar inom kommunikation.

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Similar Posts