Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar kommunikationsinfo

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar 

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar föreligger om minst två olika personer upplever samma problem. Om detta sker, är det viktigt att åtgärda problemet så fort som möjligt. Därför är det bra att ha typiska användare som testar plattformen och ta emot feedback. Tänk på att det kan fungera olika på olika operativsystem och datorer.

Det är viktigt att testarna är typiska användare, och inte datorkunniga programmerare om det inte är målgruppen. En person med goda datakunskaper som är programmerare, kan tycka att mycket är logiskt medan det kan vara helt förvirrande för en annan person. 

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar 

Här är en kort beskrivning av två katastrofer som kan finnas på en webbplats eller mobilapplikation:

  • Besökaren eller användaren förstår inte hur denne ska använda plattformen och behöver få hjälp för att kunna använda den. Exempelvis genom att behöva fråga företaget om de har en chatt på plattformen, eller fråga en annan användare. 
  • Funktioner och beteenden av en plattform som skapar irritation hos en användare. Ju simplare det är för en användare att förstå och kunna navigera, desto bättre brukar det vara. Olika funktioner har också tendens till att sänka hastigheten på plattformen, vilket tar onödig tid från användaren och kan också skapa irritation. 

Mer information

Egenskaper att analysera för användbarhet.

Syn på användbarhet från utvecklare och användare.

Skapa och använda lojalitetsprogram för kunder.

Locka uppmärksamhet utan att betala för annonser.

Similar Posts