HAIL-modellen för bättre kommunikation Kommunikaton för företag och företagare kommunikationsinfo

HAIL-modellen för bättre kommunikation

Det är bra att känna till HAIL-modellen för bättre kommunikation. En viktig del av ledarskap är att kunna kommunicera effektivt och tydligt. Dessutom gäller detta vid andra situationer av kommunikation, eftersom man vill att motparten ska förstå vad som blir kommunicerat samt inte behöva säga mer än nödvändigt. Både kommunikationen och responsen brukar bli bättre om man är tydlig, är sig själv, håller sina ord och vill gott. 

HAIL-modellen för bättre kommunikation är en modell som är bra att utgå från för att kommunicera bättre vid olika sammanhang. 

  • H står för ”Honesty”. Med andra ord att man ska vara ärlig. 
  • A står för ”Authenticity” som innebär att kommunikatören ska vara sig själv. 
  • I står för ”Integrity” och handlar om att göra det man säger. Med andra ord att hålla sitt ord och vara tillförlitlig. 
  • L står för ”Love” som är att vilja gott för andra och att agera med välvilja. 

Kommunikation handlar inte bara om orden som sägs, utan innefattar betydligt mer. Röstläget och kroppsspråk är två variabler som också har en stor betydelse. Det går att förbättra sin retorik och sitt kroppsspråk genom träning. Det är även bra att studera hur andra kommunicerar, för att därefter analysera sig själv och inspireras av andra bra talare och kommunikatörer.

Ett sätt kan vara att filma sig själv och sitt agerande i riktiga sammanhang. Vi är ofta våra bästa kritiker, när vi väl analyserar oss själva, även fast många väljer att inte göra det. Genom att filma sig själv, exempelvis vid presentationer eller möten, går det att själv se vad som kan bli förbättrat. Bra retorik kan ge en stor fördel vid många olika tillfällen, både i privatlivet och arbetslivet, men det är särskilt viktigt för en bra ledare. Att inte låta osäker och att vara tydlig är två viktiga delar. 

Mer information

Fem faser av en säljprocess.

Hur du kan styra samtal vid kommunikation.

Similar Posts