Försäljning i sociala medier genom relationsbyggande kommunikationsinfo

Försäljning i sociala medier genom relationsbyggande

Försäljning i sociala medier genom relationsbyggande, kan ge väldigt bra resultat. Dessutom handlar försäljning också om rätt tajming samt att bygga ett förtroende. Sociala medier kan vara utmärkta plattformar för att bygga ett förtroende och därmed generera försäljning. 

Försäljning i sociala medier genom relationsbyggande

Många som hör ordet försäljning tänker ofta på när ett företag uppmanar någon att köpa något. Traditionell reklam och försäljning där man uppmanar någon att köpa direkt kan vara användbart, men det är inte alltid det bästa sättet i sociala medier.

Många köpare väljer företag som de har förtroende för, och jämför gärna alternativ innan de köper något. Det handlar inte bara om prisskillnad. Många köpare vill numera köpa saker som stämmer överens med deras egna värderingar. Exempelvis finns det personer som hellre betalar mer för något som är miljövänligt, än en billigare icke miljövänlig liknande produkt. 

Viktiga delar av försäljning

Tre viktiga delar av försäljning är att bygga relationer, skapa förtroende och att ha rätt tajming. Dessutom är det bra att prata mindre och lyssna mer. Människor tycker om att bli hörda, och genom att ställa frågor och därefter följdfrågor beroende på svaren, ger vi möjlighet för den andra personen att prata. När någon annan pratar, kan man få information om vad denne har för behov och göra en behovsanalys. Kommunikation handlar inte bara om att prata, utan också om att lyssna. Genom att lyssna på den andre och anpassa försäljningen, är det enklare att bygga relationer och skapa ett förtroende. 

När en person har ett förtroende för ett varumärke, ökar chansen att denne är villig att handla något från företaget ifråga. Det finns företag som kan lansera produkter som inte ens är så bra, men på grund av att de har så lojala kunder, kan de ändå sälja till dessa. Det handlar om att företaget har byggt upp ett starkt varumärke. Däremot kan det bli förstört om företaget inte lever upp till förväntningarna.

Mer information

Fördelar med anställda som använder sociala medier.

Skillnaden mellan reklam och PR.

Stärka varumärket och öka försäljningen via sociala medier.

Similar Posts