Från strategi till social kommunikation kommunikationsinfo

Från strategi till social kommunikation

Det gäller för företag att gå från strategi till social kommunikation, vilket kan ske på olika sätt. Olika företag har olika mål och därför bör företagen utgå från sin egna mål när de skapar en strategi. Däremot är det bra att analysera hur andra företag inom samma bransch gör. Detta gäller även analys av sociala medier.

En bra utgångspunkt är att kika på företag som har lyckats, och inte enbart hur andra konkurrenter gör, eftersom många företag faktiskt inte når någon framgång i sociala medier. Dessutom finns det vissa företag som spenderar mycket pengar på sina sociala medier, exempelvis genom annonser och det kan vara svårt för ett nystartat eller mindre företag att kunna göra. Att titta på företag som har lyckats organiskt är därför bättre. 

Sociala medier är enbart en del av varumärkesstrategin. Det finns även andra delar som företaget behöver arbeta med. Sociala medier har bidragit till stora möjligheter för företag att nå ut till en stor grupp människor, på ett smidigt och enkelt sätt. Det innebär dock inte att det är mängden pengar som spenderas som är avgörande. Bara för ett företag anlitar ett företag med ett dyrt pris, innebär det inte att det per automatik kommer bli bättre än någon som gjort det själv.

När företaget själv gör mycket av sitt arbete kan det ofta leda till bättre resultat, eftersom de förstår sitt företag och sin bransch bättre än de flesta. Om företaget ändå väljer att anlita ett företag för hjälp med marknadsföring, kan grundkunskaperna göra att man kan hjälpa till under processen samt själv se om resultatet faktiskt är bra. 

Att gå från strategi till social kommunikation

Några exempel på hur företag kan gå från strategi till social kommunikation är genom att i sina sociala medier publicera:

  • Fina bilder på det man säljer. Det är bra att ha ett kontinuerligt innehåll så att följare vet vad de förväntar sig. 
  • Bra innehåll. Sociala medier är fullt av innehåll och det gäller att locka intresse. Genom att ha ett bra innehåll, som kan vara exempelvis kunskap inom det företaget arbetar med, ger det större förtroende samt en anledning till att följa företaget.
  • Inlägg som interagerar med personer. Sociala medier är skapade för att personer ska socialisera sig och det utgår även algoritmerna från. Gilla bilder, diskutera och svara på personers frågor är några sätt att integrera på. Dessutom kan det vara ett bra tillfälle att få direkt feedback på. 

Några andra faktorer som påverkar den sociala kommunikationen och varumärket är den grafiska profilen, exempelvis på hemsidan och produktdesign. Sociala medier är en del av detta, men det är viktigt att inte glömma de övriga delarna också. 

Mer information

Stärka varumärket och öka försäljningen via sociala medier.

Rekrytera nya medarbetare genom sociala medier.

Löpande kundkontakt och skapa förtroende via sociala medier.

Similar Posts