Löpande kundkontakt och skapa förtroende via sociala medier kommunikati9on företag företagare kommunikationsinfo

Löpande kundkontakt och skapa förtroende via sociala medier

Det går att ha en löpande kundkontakt och skapa ett förtroende via sociala medier för företag, vilket kan vara väldigt bra. Det kan stärka varumärket och generera större försäljning. Dessutom är det bra att ge följare och kunder en möjlighet att få insyn i verksamheten.

Sociala medier är ett utmärkt medel för att skapa långsiktiga kundrelationer. Det är bra att ha ett bra innehåll på sina sociala medier för att personer ska följa kontot. Dessutom är det bra att vara aktiv och svara på frågor. Detta gäller både när det kommer privata meddelanden och kommentarer på inlägg. När en kund har möjlighet att kunna kontakta ett företag, kan det ge ett bättre förtroende samt stärka kundrelationen.

Löpande kundkontakt och skapa förtroende via sociala medier

Företag kan också få feedback på det de säljer, sin grafiska profil och annat. Bland annat genom att fråga direkt på sina sociala medier. Feedback är bra att använda för att förbättras och det är också ofta uppskattat. En annan fördel med sociala medier, som kan förbättra processen i företaget, är att det kan avlasta kundtjänst och medarbetare som svarar på mejl. Genom att svara på vanliga frågor och ha information tillgänglig på sociala medier, kan personer ofta hitta svar där. 

God kundvård kan få en kund att återkomma i all framtid. Det är något som många köpare värdesätter väldigt högt. Kommunikation är en stor del av det, eftersom kunder vill kunna få svar på sina frågor från företaget på ett enkelt och smidigt sätt. Sociala medier och att ha direktkontakt där kan förbättra kundvården. Dessutom kan det skapa ett större förtroende och få kunden att rekommendera företaget samt återkomma, vilket är en ekonomisk vinst. 

Företag som skapar appar eller andra tekniska lösningar, kan verkligen få bra nytta av att ha direktkontakt med personer via sociala medier. Det kan vara dyrt att göra ändringar när programmeringen är klar. Därför kan det vara bra att få feedback under tiden utvecklingen sker, för att kunna göra förbättringarna då.

När någon skapar en app eller webbplats med mycket tekniska funktioner, är det väldigt vanligt att man kommer på förbättringsmöjligheter snabbt när det är klart. Det är bättre att få feedbacken innan utveckligen är helt klar, och därmed spara både pengar och tid. Personer som känner att de får bidra till utvecklingen och få sina åsikter hörda, är ofta mer benägna att bli lojalare kunder samt stanna långsiktigt.

Mer information 

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Fem faser av en säljprocess.

Similar Posts