Rekrytera nya medarbetare genom sociala medier kommunikationsinfo

Rekrytera nya medarbetare genom sociala medier

Det är smidigt och vanligt att rekrytera nya medarbetare genom sociala medier. Därför är det bra för både personer som vill få anställning och företag att använda det. Många företag som har tänkt anställa en person, kollar på dennes sociala medier. Många arbetssökande personer söker också jobb genom sociala medier. Marknadsföring är viktigt och förutom att rekrytera nya kunder, handlar det också om att rekrytera nya medarbetare. Med andra ord, handlar marknadsföring även om att göra företaget attraktivt för bra medarbetare. 

Företag kan rekrytera nya medarbetare genom sociala medier 

För att rekrytera nya medarbetare via sociala medier, fokuserar många på arbetsgivarvarumärket. Sociala medier öppnar upp många möjligheter för företag att kommunicera med kunder och potentiella anställda. Det ger en annan inblick i företaget, eftersom man får se mer än genom att gå på en arbetsintervju där någon muntligen berättar saker. 

Anställda kan vara en stor tillgång i sociala medier. Detta gäller även om de är aktiva under arbetstid. Exempelvis om en person har skrivit vilket företag de arbetar för på sin profil, är det en form av marknadsföring. Dessutom kan det vara bra när den anställde skriver om sina upplevelser på företaget och kan svara på frågor som andra har om företaget. 

Mer information

Löpande kundkontakt och skapa förtroende via sociala medier.

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Similar Posts