Kombinera inte differentiering och kostnadsöverlägsenhet Porter kommunikationsinfo

Kombinera inte differentiering och kostnadsöverlägsenhet

Kombinera inte differentiering och kostnadsöverlägsenhet som konkurrensfördelar utan det är bättre att välja en utav dem. Enligt Porter kan ett företag ha en av tre konkurrensfördelar som är differentiering, kostnadsöverlägsenhet eller fokusering. Däremot är det inte bra att hamna mitt emellan genom att kombinera dem. Ett företag bör istället fokusera på en av dem. 

Kombinera inte differentiering och kostnadsöverlägsenhet

Differentiering handlar om att skilja sig från sina konkurrenter, genom att till exempel anpassa produkten eller tjänsten för en bimarknad. Exempelvis om det finns en social plattform som riktar sig till allt och alla kan en ny plattform rikta sig till företag och företagare. Kostnadsöverlägsenhet handlar om att effektivisera distribution och produktion samt att marknadsföra och producera till en större grupp människor till ett lågt pris. Detta kan bli uppnått genom att bland annat ha låga kostnader för tillverkning, hyra m.m. och sälja till ett lågt pris, men i stor volym.

Ett företag som inte är först på marknaden, kan välja att differentiera sig. I många fall kan det vara bättre än strategin om kostnadsöverlägsenhet. När någon är först, kan det kosta mer att utbilda målgruppen om att det finns ett behov. Medan den nästa aktören, kan lära sig av misstagen samt kan rikta sig till en marknad där det redan finns en efterfrågan, som det tidigare företaget har utbildat köparna om. Konkurrens innebär en efterfrågan och därför bör man inte bli avskräckt för att det finns.

Förmedla företagets image och identitet

Företag bör inte försöka vara både billigast på marknaden och samtidigt vara specialiserade. Därför bör man analysera en strategi som man utgår från och anpassar verksamheten efter. Därefter är det viktigt att kommunicera sin strategi, så att köparna uppfattar en image av företaget som stämmer överens med identiteten av företaget. Image är hur andra uppfattar företaget och identitet är hur företaget är. Det är bra när de är nära varandra, eftersom det innebär att företaget har lyckats förmedla sin identitet till köparna. Som företagare är det bra att känna till skillnaden mellan image, identitet och profil.

Det finns företag som skapar nya varumärken för att kunna nå ut till en ny marknad. Exempelvis finns det företag som har kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi, men skapar nya varumärken som är differentierade. 

Similar Posts