Överföring av budskap genom delning kommunikationsinfo

Överföring av budskap genom delning

En av två viktiga grundläggande perspektiv inom kommunikation är överföring av budskap genom delning. Det är ett perspektiv som idag används mycket inom organisationer och andra sammanhang. Ett annat perspektiv är överföring av budskap genom information som växte fram under 1940-talet handlar om när en part överför information till den andre, genom den så kallade sändare-mottagare modellen. Det är många som är kritiska till modellen även fast den är användbar och effektiv i många situationer. Exempelvis är den effektiv när en chef vill säga något enkelt, såsom att ”vi har möte efter lunch idag”.

Överföring av budskap genom delning 

Genom god kommunikation, kan det leda till att relationen mellan två eller flera parter är bra. Framförallt på längre sikt. Dessutom leder det till att parterna får dela sina värden och det är positivt när parterna vågar prata om sina åsikter.

När två personer diskuterar med varandra, skapar de en dialog. I många situationer är det bra att få in olika perspektiv för att kunna komma fram till så bra lösningar som möjligt, framförallt inom en organisation. I ett företag där anställda exempelvis träffar kunder dagligen och utför olika arbetsuppgifter, är det normalt att de ser förbättringsmöjligheter som kanske inte cheferna ser. Genom att de får uttrycka sina åsikter och cheferna lyssnar, kan de hjälpa till att förbättra organisationen. Dessutom kan det stärka självförtroendet, vilket i sin tur kan leda till att personen både mår och presterar bättre. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Överföring av budskapet genom information.

Organisationskultur med oskrivna regler och normer.

Kostnad att utbilda köpare om problem.

Vad definitionen av kommunikation är.

Två viktiga perspektiv inom kommunikation.

Kommunikation inom organisationsstrukturer.

Similar Posts