Organisationskultur med oskrivna regler och normer kommunikationsinfo

Organisationskultur med oskrivna regler och normer

En organisationskultur med oskrivna regler och normer kan vara till en stor fördel och är ofta nödvändigt i större organisationer. Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet organisationskultur. Däremot finns det ingen specifik och enhetlig definition som de flesta forskarna har kommit fram till. Det kan alltså ha olika betydelser beroende på vilken situation det avser.

Två olika delar av organisationskultur är ”innehåll” och ”uttryck”. Med innehåll avses bland annat handlingsmodeller i organisationskulturen, medan uttryck istället är exempelvis praxis som innehållet blir manifesterat i. 

Organisationskultur med oskrivna regler och normer

Några grundläggande saker som utgör en organisationskultur är: 

  • När det finns normer bland medarbetarna som är gemensamma. 
  • Värderingarna som blir utvecklade av gruppen. 
  • Hur medarbetarna uppfattar verkligheten som har skapats mellan medarbetarna. 

Hur medarbetare i en organisation eller ett företag samverkar handlar mycket om hur kommunikationen är. Ju bättre kommunikation, desto bättre brukar medarbetare generellt samverka samt prestera. Det är skillnad på sociala strukturer och organisationskultur. Sociala strukturer handlar om det mentala som styr ett visst beteende, medan kultur istället värderar verkligheten på ett gemensamt plan. 

Organistionskultur i praktiken

En företagskultur som är bra att ha är att alla hjälper varandra. Det är inte självklart att kollegor är hjälpsamma med uppgifter som de inte arbetar med eller behöver hjälpa till med. Däremot skapar det en bra företagskultur och trygghet för personer att kunna fråga om hjälp. Alla begår misstag, men det är bra att försöka undvika dem genom att hjälpa varandra. Anställda ska inte vara rädda för att göra små misstag, eftersom det tar energi och det blir svårare att prestera bra. Det viktiga är att lära sig från sina misstag. 

En annan företagskultur som är bra att implementera är att ge utrymme för anställda när de behöver det. Till exempel om en person inte är så glad och känner att denne inte kan prestera och därför vill ta en promenad, är det bra att låta personen göra det. Alla har dåliga dagar och olika sätt att hantera det på. Ju snabbare en person vänder sin negativa dag till en positiv dag, desto snabbare kan personen prestera igen. Om en person är kvar på arbetsplatsen, inte säger nått och presterar på 50% den dagen, är det sämre än att låta personen ta en promenad i en timme och därefter kunna prestera 90%. Dessutom är det tryggt för de anställda att känna att de får vara människor med känslor, och inte är maskiner som ska framstå som helt opåverkade av livet. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kommunicera visionen och långsiktiga mål.

Lyssna är en viktig del av kommunikation.

Vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik.

Kommunikation från ledning och chefer.

Kommunikationsproblem i företag och organisationer.

Similar Posts