Skillnaden mellan identitet, image och profil kommunikationsinfo

Skillnaden mellan identitet, image och profil 

Skillnaden mellan identitet, image och profil är bra att känna till som företagare. Dessa är tre viktiga begrepp inom marknadsföring och entreprenörskap, eftersom det genomsyrar en verksamhet. Det är en viktig faktor för ett starkt varumärke och ju närmare dessa tre begrepp är varandra, desto bättre resultat brukar företaget uppnå. Företag har alltid en identitet, image och profil, men det är bra att ha en strategi för hur företaget ska få begreppen att komma så nära varandra som möjligt. 

Skillnaden mellan identitet, image och profil 

  • Image: Hur andra ser företaget. 
  • Identitet: Hur företaget är.
  • Profil: Hur företaget vill bli uppfattat. 

Identitet handlar om hur företaget är. Image är hur andra uppfattar företaget, medan profil är hur företaget vill framstå och vara. När ett företag har ett tydligt varumärke, med tydliga värderingar, är det lättare för köpare att utskilja företaget från andra. Konkurrensen är stor inom de flesta sektorerna, vilket brukar vara positivt för slutkonsumenter, eftersom det oftast leder till lägre priser och bättre kvalitet. 

Ett företag kan arbeta för ett miljövänligt samhälle, genom att till exempel sälja miljövänliga substitut till något existerande. Företaget har i detta exemplet en identitet av att vara miljövänligt, och profilen är att vara så miljövänlig som möjligt. Därför vill företaget att andra också ska uppfatta det så, vilket bygger på kommunikationen. Image handlar om att förmedla sin identitet och profil, vilket sker genom kommunikation. Den grafiska profilen, marknadsföring och PR är tre viktiga faktorer för att skapa en image. 

Många stora företag spenderar mycket pengar och resurser för att bygga ett starkt varumärke. Ett företag får ofta ett starkt varumärke, när företaget har en bra image. Ett starkt varumärke lockar kunder, får kunder att återkomma och kan vara en viktig faktor för att lyckas långsiktigt. Däremot innebär det inte att ett företag behöver spendera pengar för att skapa en god image. I takt med att internet har blivit utvecklat och en viktigare del av vår vardag, har det gett stora möjligheter för företag. Exempelvis kan företag marknadsföra sitt företag och samtidigt bygga ett varumärke genom att växa på sociala medier organiskt. Det kan även ske genom att företaget förbättrar sin SEO, vilket är ett sätt att locka kunder utan annonser.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Stärka varumärket och öka försäljningen via sociala medier.

Fördelar med marknadsföring i sociala medier.

Fokusera på behovet och inte produkten.

Anpassa marknadsföringen pga reklamtrötthet.

Similar Posts