Vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik kommunikationsinfo

Vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik

Det är viktigt att vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik om man vill utvecklas. Detsamma gäller en ledare som behöver inse sina brister och fel för att kunna bli bättre. Däremot är det viktigt att kunna hitta en balans, eftersom det inte är bra att lyssna på allting. Bara för att en person säger att det vore bättre att göra på ett visst sätt, betyder det inte att alla tycker det. Som en ledare i ett företag är det bra att lyssna på kunder och medarbetare. Detta eftersom de kan ha en bra insyn. 

Försök att vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik

Det är bra att lyssna på konstruktiv kritik, men det är också bra att vara självkritisk. På så sätt går det att i många fall hitta felen och bristerna. Därefter går det att förbättra dem innan en kund eller medarbetare påpekar det. Alla människor är inte ärliga mot sig själva, vilket är en stor svaghet. Det är bättre att vara ärlig och inse sina brister för att kunna förbättra dem, än att förneka och fortsätta på samma sätt. När en person är ärlig mot sig själv, är den ofta den bästa personen som kan ge feedback och förbättringsmöjligheter. Exempelvis genom att spela in sig själv när man talar för medarbetare, för att därefter analysera och se förbättringsmöjligheter. 

En annan viktig egenskap för ledare i ett företag är att kunna ge konstruktiv kritik till medarbetare. Konstruktiv kritik är nyckeln för att kunna utvecklas, men det kan få motsatt effekt om det inte sker på ett bra sätt. En bra utgångspunkt är att börja med några positiva kommenterar och därefter övergå till förbättringsmöjligheter. Om någon får höra att något är dåligt kan det ha en negativ påverkan och därför är det bättre att använda begrepp som förbättringsmöjligheter. Ett praktiskt exempel är om en anställd har skrivit en analys om något. Börja med att säga tre bra saker med analysen och därefter vad som kan bli bättre. När man börjar med det negativa kan det lätt bli uppfattat som kritik och dåligt, istället för att det ska vara konstruktivt. Dessutom kan personen känna att allting är dåligt, även fast det inte är det. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Lyssna är en viktig del av kommunikation.

Similar Posts