Folk gör som du gör inte som du säger Kommunikationsinfo

Folk gör som du gör, inte som du säger 

Folk gör som du gör, inte som du säger. En bra ledarskapsegenskap är visa medarbetarna genom att själv arbeta och utföra svåra och jobbiga arbetsuppgifter. Istället för att bara be medarbetarna göra det. Detta går också att applicera på föräldraskap och barn. Barn gör ofta som föräldrarna, istället för det föräldrarna säger. 

Folk gör som du gör, inte som du säger 

En skillnad mellan en ledare och en boss, är ofta att ledaren är längst fram och är med i att göra grovjobbet. Till skillnad från en boss, som enbart säger till alla vad de ska göra. Exempelvis om kontoret ska bli städat varje dag av de anställda. Toaletten är ofta ett ställe som minst personer föredrar att städa. Då är det bra om det är ledaren som gör det. Anledningen är att det motiverar de andra till att delta och hjälpa till. Dessutom skapar det bättre kemi mellan ledaren och de anställda. 

Hjälp de anställda med saker även fast du inte alltid behöver det. Som en chef på ett företag behöver man se till att de anställda sköter sina arbetsuppgifter. Däremot kan det vara bra att hjälpa till med saker som ledaren inte behöver. Till exempel om en medarbetare har svårt att utföra en uppgift och därför fastnar, kan chefen göra det för att underlätta. 

En ledare arbetar hårdast till skillnad från en boss som låter andra göra det istället. Dessutom är det bra för ledaren att också ta ansvar när något går fel, även fast det är någon av medarbetarna som orsakat felet. Med tanke på att ledaren som i många fall är chef bär det högre ansvaret, ska den också ta det. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Fördelar med anställda som använder sociala medier.

Similar Posts