Kommunikation från ledning och chefer 

Kommunikation från ledning och chefer 

Det är viktigt med god kommunikation från ledning och chefer i ett företag eller en organisation. Dessutom är det en egenskap som många företag letar efter när de ska anställa en ny chef. Kommunikation är en central del av en organisation för anställda på alla nivåer, från ledning till medarbetare. Många företag väljer att investera i kunskap inom kommunikation genom exempelvis utbildningar. Större företag kan ha en kommunikationsavdelning istället för att ledningen direkt kommunicerar med medarbetare. I mindre företag där det finns en ledning, chef och anställda, är det vanligt att kommunikationen sker uppifrån och ner eller nerifrån och upp.

Kommunikation från ledning och chefer 

Kommunikation är en viktig del av organisationer och det har även många forskare påpekat under en längre tid. Dessutom är ledarskap en viktig del av organisationer och ett gott ledarskap, bygger på bra kommunikation. Interaktion och dialog är en del av kommunikation och den sociala strukturen blir skapad när relationerna blir ett mönster. Däremot innebär det inte att det inte kan bli förändrat. I vissa fall kan relationerna bli starkare av kommunikation, och i andra fall sämre, beroende på hur kommunikationen går. 

Ett resultat av kommunikation är att anställda kan få en egen bild av organsationen. Exempelvis vilka strukturer som finns, hur vissa specifika processer ska gå till, vilka som är informella ledare och mycket mer. I vissa fall kan kommunikation ske genom att en person säger till en annan vad denne ska göra, utan att höra dennes åsikter. Medan det i andra fall kan vara bättre att föra en dialog och utgå från bådas åsikter. Detta är även två olika perspektiv på kommunikation, och det kan vara bra att använda dem i olika situationer. Ju mer komplicerat något är att informera om, desto bättre kan det vara att höra fler perspektiv och lyssna på fler åsikter. Men om en chef ska kalla till ett möte en viss tid, räcker det med att informera det till medarbetarna. 

Personer får åsikter om ett företag eller en organisation genom flera saker som är relaterade till begreppet kommunikation. Exempelvis när ett företag gör en marknadsföringskampanj, får publicitet i en tidning, vad som står på hemsidan, hur de sociala medierna ser ut och intervjuer med ägare osv. Detta gäller såväl potentiella anställda som potentiella kunder. Därför är det bra att förmedla en bra och tydlig information, för att uppfattningen ska bli så som man vill. Dvs. att imagen (hur andra ser företagen) och identiteten (hur företaget är) och profil (hur företaget vill vara), ska vara så nära varandra som möjligt. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Katastrofer för användbarhet på digitala plattformar.

Egenskap som framgångsrika ledare har.

Tålamod för att fullgöra en långsiktig strategi.

Marknadsföring för att skapa omedvetna val.

Kommunikationsproblem i företag och organisationer.

Similar Posts