Kommunicera visionen och långsiktiga mål kommunikationsinfo

Kommunicera visionen och långsiktiga mål 

Som en ledare eller chef i en organisation, är det bra att kommunicera visionen och långsiktiga mål för medarbetarna. Dessutom är det bra att medarbetarna får personliga mål och olika mål som gruppen ska uppnå under vissa perioder. Såsom veckovis, månadsvis och årsvis. Däremot finns det ett vanligt misstag som många ledare och chefer gör när det kommer till att sätta upp målen. Det är att ha för höga mål. 

Kommunicera visionen och långsiktiga mål 

Många har hört uttrycket ”sikta mot stjärnorna, så kanske du når himlen” som innebär att det är bättre att ha för höga mål eftersom det kommer leda till bättre resultat oavsett om man inte når hela vägen. Detta kan vara bra när det kommer till våra egna personliga mål i livet, men i en organisation kan det få en negativ effekt. Om en grupp i en organisation får för höga mål, som de aldrig uppnår, kan det sänka moralen och glädjen. Därefter kan det leda till att de presterar sämre. Människor tycker om att uppnå mål och det kan ge mycket energi och motivation. Därför är det viktigt att hitta en bra balans på målen så att det ska vara svårt att uppnå, men inte omöjligt. Om det är för lätt, ger det inte heller samma effekt och motivation.

Medarbetare på ett företag vill ofta förstå varför de gör vissa saker, vad det långsiktiga målet är och att de känner sig som en del av processen. Därför är det viktigt för ledare och chefer att förmedla denna vision så att den motiverar medarbetarna. Dessutom är det bra att ge medarbetarna möjlighet att ge sina åsikter och förbättringsförslag på olika delar. Detta eftersom de har kunskap om saker som ledare och chefer inte alltid har. I och med att de arbetar med mer specifika arbetsuppgifter medan chefer ofta gör det övergripliga, kan deras åsikter och förslag vara till stor hjälp. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Vikten av att motivera medarbetare.

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Similar Posts