Visuella verktyg som påverkar känslor kommunikationsinfo

Visuella verktyg som påverkar känslor 

Det finns flera visuella verktyg som påverkar känslor. Dessutom är det visuella en del av retorik och kommunikation, som påverkar mer än vi i många fall tänker på. Det går även att kombinera olika uttryck och bilder för att skapa ett intryck och påverka känslor. För företag, är det bra att använda visuella verktyg och bli bra på det, eftersom det påverkar verksamheten. Exempelvis den grafiska profilen och vid marknadsföring, är bilder ofta en central del. 

Visuella verktyg som påverkar känslor 

Symboler och tecken 

Framförallt vid skrift, har symboler och tecken en stor betydelse för retoriken. Exempelvis signalerar en text med stora bokstäver och utropstecken, inte samma sak som ett textutsnitt med små bokstäver och utan symboler eller tecken. 

Bildkonstruktion 

En bild är uppdelad i olika delar som utgör bildkonstruktionen. Bland annat genom vilken vinkel bilden är tagen på, redigering av bilden, perspektiv som exempelvis kan ge ett extra djup i bilden samt gestalter. 

Färger 

En viktig del av kommunikation där det finns något som blir förmedlat visuellt, är färger. Olika färger kan signalera olika saker och påverka känslan hos läsaren. Exempelvis är grön en färg vanlig att använda för företag eller organisationer som arbetar med miljömässig hållbarhet. Dessutom går det att dela in färger i varma och kalla färger. Färger kan göra det enklare att förstå ett budskap, men det kan också göra det mer förvirrande om det inte är genomtänkt och bra genomfört. 

  • Blå är en kall färg, och det är vanligt att använda färgen när det kommer till allvar och längtan. 
  • Röd är exempel på en varm färg och har historiskt varit förknippat med kärlek, passion men också varning. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Stå still när du talar inför publik.

Locka uppmärksamhet utan att betala för annonser.

Inte säga hejdå eller använda negationer.

Bästa placeringen av produkter i ögonnivå.

Similar Posts