Viktigt att inte prata monotont 

Viktigt att inte prata monotont 

Det är viktigt att inte prata monotont för att få god kommunikation. När någon talar och låter monoton, tappar åhörarna ofta intresse väldigt snabbt. Ett misstag som ofta leder till det är när en person läser ett tal från ett papper. Istället är det bättre att kunna informationen och ha stödord. 

Viktigt att inte prata monotont 

När det kommer till korta tal, exempelvis 30 sekunder, kan det vara bra att ha en färdig memoriserad. Däremot är det viktigt att kunna den bra för att det ska låta naturligt, inte monotont. Vid längre tal är det först och främst tidskrävande att lära sig samtidigt som det brukar ge sämre resultat. En persons om ska tala i en timme och behöver memorera det, behöver sitta många timmar för att göra det. Det är bättre att personen kan informationen och har stödord. Det går att dela in kommunikationen i två delar. Båda påverkar resultatet och därför är det bra att öva på att förbättra dem.

  • Vad du säger 
  • Hur du säger det 

I princip alla blir nervösa inför ett tal och det är positivt när man lär sig förvandla nervositet till energi. En ungdom som ska tala inför sin klass, eller en företagare som ska tala framför 1000 personer. Det finns ett sätt att bli bättre på att hantera stress och nervositet vid tal och det är att öva. Samma person som talar framför 1000 personer, har någon gång varit en ungdom i skolan och varit nervös inför en presentation. 

Testa filma och spela in dig själv när du talar, oavsett hur stor publiken är eller om du är ensam. När man ser sig själv på film, märker man om det låter monotont brukar det låta dåligt och det är ett bra sätt att utvecklas. Det är bra för allt från ungdomar i skolan till stora talare eftersom det alltid finns saker som går att förbättra. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Retorik är mer än att bara tala.

Lyssna är en viktig del av kommunikation.

Visuella verktyg som påverkar känslor.

Similar Posts