Vikten av att motivera medarbetare i arbetet kommunikationsinfo

Vikten av att motivera medarbetare 

Vikten av att motivera medarbetare är stor, om en grupp människor i en organisation vill uppnå så höga resultat som möjligt. Det är en del av ledarskap och kan även förbättra arbetsmiljön, eftersom många uppskattar motivation. Alla människor har både bättre och sämre dagar. Det går att känna att en dag är bra och som sedan blir dålig. När en person är nere eller inte känner sig på top, är det svårt att prestera till max. Om någon uppnår ett dåligt resultat, kan det leda till att denne blir nedstämd och därmed presterar sämre. Detta är något som sker i de flesta organisationer och därför är det viktigt att kunna motivera medarbetare. 

Vikten av att motivera medarbetare 

Ett vanligt uttryck som många använder är att det alltid är bra att ha för höga mål, istället för, för låga. Däremot stämmer inte detta alltid, speciellt inte när det gäller en större grupp människor i en organisation. Det kan vara bra att sätta upp sådana inviduella mål till sig själv. Men när exempelvis en chef gör det, kan det få motsatt effekt. Om en grupp människor uppnår sina mål, kan det höja moralen. Därför är det bra att ha rimliga mål, så att gruppen uppnår målen. Det innebär inte att det ska vara låga mål som gruppen alltid uppnår, utan det är bra om de ibland inte gör det. Då kan det istället höja motivationen och viljan att prestera bättre. 

Det går att motivera medarbetare på olika sätt. Därför kan det vara bra att ha en dialog med medarbetarna och se hur de blir motiverade i olika situationer. 

  • Det kan vara vanligt att behöva ta 5-10 minuter och inte tänka på jobba alls, kanske ta frisk luft eller en promenad. 
  • Det går att ha dagliga mål, både i grupp och individuellt. 
  • Vissa kan bli motiverade av att få högre lön om de presterar bättre. 
  • En chef bör vara lyhörd och lyssna på medarbetaren, därefter anpassa motiveringen efter det. 
  • Vissa personer blir motiverade av att ha frihet när de arbetar. Exempelvis att ta lunch när denne är hungrig, eller ha flextid för att anpassa sin arbetsdag m.m. 
  • Mat är som bränsle för människor och vi behöver det för att leva, men också för att prestera bra. Därför kan det vara bra att erbjuda mellanmål, mat och annat som ger energi till personalen. Det är bäst om det är nyttigt, eftersom det oftast ger mer och bättre energi. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Lyssna är en viktig del av kommunikation.

Ta pauser och betona ord vid tal.

HAIL-modellen för bättre kommunikation.

Similar Posts