Stå still när du talar inför publik kommunikationsinfo

Stå still när du talar inför publik 

Stå still när du talar inför publik eftersom rörlighet kan ta fokus från åhörare. Ett vanligt misstag som många personer gör vid tal när de är nervösa, är att röra sig för mycket. Det kan vara bra att röra på sig litegrann för att inte se för stel ut, men det är viktigt att hitta en bra balans. Syftet med ett tal är att få fram ett budskap. Däremot kan det bli svårare om det finns andra delar som tar fokus från personer som lyssnar. 

Stå still när du talar inför publik 

Förutom att det är bra att stå still, är det viktigt att använda ett bra kroppsspråk. Händerna är en central del av kroppsspråket och därför är det inte bra att ha händerna bakom ryggen. Däremot bör man tänka på att inte använda för mycket kroppsspråk heller. Kroppsspråket kan i vissa fall ta ett för stort fokus från talet.

Det känns konstigt från början att stå still, inte röra händerna så mycket och ta pauser när man talar framför en publik. Anledningen är ovana och i början är det vanligt att tala för snabbt och vara för rörlig. Det är på grund av nervositeten. Det bästa sättet att bli bättre på tal och kroppsspråk, är genom att öva. Genom att kunna ha det i baktanken vid talet, går det att förbättra. Det går oftast inte på första gången eftersom det är mycket och tänka på, varav att stå still är en sak att tänka på. 

För att bli bättre på att tala och förbättra sitt kroppsspråk, är det bra att filma sina framträdanden. Vi är ofta våra bästa självkritiker och vi kan se saker som vissa åhörare kanske inte tänker på. Om vi planerar ett tal och hur vi ska använda vårt kroppsspråk, men på grund av nervositet inte gör det perfekt, betyder det inte att någon lyssnare märker det. De vet inte vad en talare har planerat. Därför kan det vara svårt för dessa att ge feedback på något de inte vet. För att bli bättre på tal, är det viktigaste att öva.

Öva och filma dig själv

Den bästa övningen är ofta att göra det på riktigt framför en publik, men det är alltid bra att öva innan. Därefter går det att lära sig av sina misstag och sakta men säkert kommer det bli bättre. Från en början är det normalt att man tänker på allt som måste göras för att det ska bli bra. Men det är svårt att komma ihåg allt under tiden man talar. Efter att man sett en film på hur det gick, går det att se vilka delar som gick sämre och göra det bättra nästa gång. 

Mer information 

Här kan du läsa mer om: 

Inte säga hejdå eller använda negationer.

Ta pauser och betona ord vid tal.

Similar Posts