Skapa och använda lojalitetsprogram för kunder kommunikationsinfo

Skapa och använda lojalitetsprogram för kunder

Det är bra att skapa och använda lojalitetsprogram för kunder, vilket många företag har. Exempelvis för att få kunder att återkomma. Dessutom kan det ge möjlighet till att få information och data, som gör det enklare att marknadsföra rätt produkter till en potentiell köpare.

Många företag har olika typer av lojalitetsprogram, men vissa företag lyckas bättre än andra. Det är bra att analysera vad syftet är, hur syftet ska uppnås och skapa ett mervärde till kunden, för att lyckas. Många köpare vill inte behöva göra något extra, exempelvis bli medlem, om det inte gynnar dem. Därför är det bra att utgå från det behov köparen har, och skapa ett lojalitetsprogram efter det. 

Data och information är en bra att använda vid marknadsföring, för att kunna rikta den till kunden. I Sverige och EU/EES gäller dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, även kallad ”GDPR”). Det är en EU-förordning som stärker enskilda personer rätt till integritet.GDPR reglerar bland annat hur företag får behandla personuppgifter. För att ett företag ska få behandla personuppgifter, måste behandlingen ske med stöd i en (1) så kallad rättslig grund för att vara laglig.

Avtal och Samtycke är två av de sex rättsliga grunderna som finns enligt GDPR. Detta innebär att en kund kan ingå ett avtal med företaget avseende ett lojalitetsprogram. Exempelvis genom att acceptera de gällande allmänna villkoren förlojalitetsprogrammet. Då får företaget behandla kundens personuppgifter, för att uppfylla villkoren och erbjuda lojalitetsprogrammet.

Företaget får även behandla personuppgifterna om kunden samtycker till det. Men kunden har i sådana fall rätt att när som helst återkalla samtycket. Då ska behandlingen av dennes personuppgifter upphöra (under förutsättning att företaget inte har en rättslig förpliktelse till fortsatt behandling).

Skapa och använda lojalitetsprogram för kunder

Exempelvis kan en butik erbjuda ett medlemskort, som innebär att en kund får rabatter. På så sätt kan företaget även få information om vilka produkter kunden köper. Rabatter vara ett sätt att locka tillbaka kunden till ytterligare köp samtidigt som företaget får data från kunden. Dessutom finns det köpare som tycker om att få belöningar för sitt agerande. Genom att ge mer rabatter, ju mer de köper, kan det locka kunden till att återkomma till just den butiken.

Många företag spenderar mycket pengar på marknadsföring. Genom att få en kund att återkomma, utan att behöva spendera ytterligare pengar på marknadsföring, kan vinstmarginalerna per kund öka. Därför är det många företag som satsar mycket resurser på att behålla kunder och få dem att återkomma. Dessutom är många kunder lojala till företag som erbjuder ett mervärde, bra service och lojalitetsprogram. Om en person ändå ska köpa en vara regelbundet, är det bättre att få något extra av det köpet, exempelvis bonuspoäng. För företag är detta väldigt värdefull information och kan användas för att förbättra utbudet, marknadsföringen och företaget i stort. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Anpassa marknadsföringen pga reklamtrötthet.

Från strategi till social kommunikation.

Nya tider skapar nya villkor och möjligheter.

Similar Posts