Sätt att göra kvantitativa marknadsundersökningar kommunikationsinfo

Sätt att göra kvantitativa marknadsundersökningar

Det finns olika sätt att göra kvantitativa marknadsundersökningar på och det kan vara bra att göra flera av dem. Företag bör ha kunskap om sin marknad för att kunna anpassa företaget efter den. Dessutom förändras marknader konstant och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. I en kvantitativ marknadsundersökning använder man en grupp personer för att dra en slutsats om hela målgruppen som det avser. Därför är det bra att ha i åtanke att slutsatserna inte är baserade på hela marknaden, utan enbart från en del som representerar den. 

Olika sätt att göra kvantitativa marknadsundersökningar på

Det första man behöver göra vid en kvantitativ marknadsundersökning är att ha en tydlig problemformulering. Därför är det viktigt att analysera den först och därmed göra det förarbete som krävs för att få maximala resultat. 

Öppna frågor har både fördelar och nackdelar. Å ena sidan kan respondenten ge ett svar som är egen formulerat där olika valmöjligheter inte styr svaret. Å andra sidan är det svårare att sammanställa, speciellt om det är en stor grupp personer som lämnar olika svar. Svarsmöjligheter kan därför vara ett bra alternativ, men då är det viktigt att tänka igenom frågorna och svaren väl utifrån syftet med undersökningen. 

Här är tre sätt att göra en kvantitativ marknadsundersökning på. Det kan vara bra att göra en kombination av flera, eftersom de har olika fördelar samt att det ger en bättre helhetsbild. 

Observationer 

Det går att observera ett beteende på exempelvis kunder i en butik eller användare på en hemsida. Det handlar inte om att ställa några frågor som en person svarar på till skillnad från de andra nedanstående sätten. Däremot är det väldigt användbart och företag bör göra det, speciellt om de säljer via sin hemsida. Utöver att observera den egna hemsidan, går det att se vilka sökord som får många sökningar och anpassa SEO och/eller annonser efter dem. SEO är ett sätt att locka kunder utan att betala för annonser.

Djupintervju 

Till skillnad från en gruppintervju där det är flera personer närvarande, består en djupintervju enbart av personen som blir intervjuad och den som genomför undersökningen. Vid sådana fall kan det vara enklare att diskutera ett problem djupare med en person. Det kan vara bra att göra med bland annat kunder, leverantörer och medarbetare för att få en så klar bild som möjligt. 

Gruppintervju 

En gruppintervju består av flera personer som diskuterar problemet tillsammans. När flera personer diskuterar och analyserar, kan det leda till att slutsatserna blir mer genomtänkta. Flera perspektiv kan leda till ett bättre resultat i vissa fall. 

Online 

Det går att göra marknadsundersökningar online och det finns bra gratis verktyg för att göra det. I och med att många personer befinner sig i miljöer på internet, såsom sociala medier, finns det möjlighet att nå ut till dem på ett smidigt sätt. Det går att nå ut till en stor grupp människor utan att vara geografiskt bunden och är ett vanligt tillvägagångssätt som företag använder. 

Similar Posts