Retorik är mer än att bara tala kommunikationsinfo

Retorik är mer än att bara tala 

Retorik är mer än att bara tala, speciellt nu när tekniken utvecklats och mycket kommunikation sker via olika digitala verktyg. Kommunikation är en del av människans vardag och retoriken i ett tal, kan vara helt avgörande för resultatet. Kommunikation är ett brett område som omfattar flera centrala delar av ett företag. Exempelvis marknadsföring, ledarskap, försäljning, samspelet mellan medarbetare och mycket mer. Ju bättre kommunikation, desto bättre resultat brukar företaget nå. Det handlar i grund och botten om att skapa relationer.

Retorik är mer än att bara tala 

Retorik har en central betydelse av såväl tal som skrift. Det går att ändra retoriken i skrift, genom att använda exempelvis stora bokstäver, utropstecken eller andra symboler. Ett begrepp som avspeglar de olika uttrycksmedel som vi människor använder heter multimodala språk. Med andra ord använder vi utöver vårt tal, även bilder eller andra ljud för att bilda oss en uppfattning. En text med eller utan en bild eller symboler, kan ge ett helt annat intryck. 

När ett företag lägger upp en bild, exempelvis på sin profil eller reklam i sociala medier, ger bilden ett intryck. Därför är det bra att ha en genomtänkt bild, för att få fram det budskap man vill förmedla. Genom kommunikation, kan ett företag styra känslor hos mottagaren. Dessutom går det att påverka tankar hos mottagaren och påverka deras vilja att köpa. Ett vanligt uttryck är att en bild beskriver mer än 1000 ord, vilket i många fall stämmer. Det ger oss en möjlighet att visualisera något, vilket påverkar våra känslor och tankar. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Stå still när du talar inför publik.

Ta pauser och betona ord vid tal.

Visuella verktyg som påverkar känslor.

Kommunikationsproblem i företag och organisationer.

Similar Posts