Konkurrensbevakning för att få kunskap om marknaden kommunikationsinfo

Konkurrensbevakning för att få kunskap om marknaden

Det är bra att göra en konkurrensbevakning för att få kunskap om marknaden. Kunskap och information om en marknad är viktigt för att nå framgång. Dessutom är det viktigt att följa med utvecklingen eftersom marknaden förändras ständigt. Även fast ett företag bör fokusera på sitt eget företag, är det bra att hålla koll på konkurrenterna. En bra utgångspunkt är att försöka tänka på vad som är positivt för kunderna, istället för att göra något bara för att konkurrenterna gör det. Detsamma gäller vid försäljning där det är bättre att fokusera på behovet hos kunden, istället för att fokusera på produkten.

Utför konkurrensbevakning för att få kunskap om marknaden 

Företag kan analysera aktiviteter från konkurrenter för att få information om marknaden. Därefter är det bra att analysera hur företaget differentierar sig från sina konkurrenter, för att kunna kommunicera det till potentiella köpare. Om en konkurrent satsar på att vara billigast på marknaden genom konkurrensstrategin kostnadsöverlägsenhet, kan en konkurrent istället fokusera på att ha bäst kvalitet. Det är även bra att tänka på att inte kombinera differentiering och kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi, istället är det bättre att enbart välja en av dem.

Stora företag har en kärnidentitet och det bör även mindre företag ha, som företaget och deras varumärkesidentitet ska kretsa runt. Därefter gäller det att kunna förmedla kärnidentiteten. Bilbranschen har många aktörer och det är tydligt att de har en kärnidentitet. Volvo satsar på säkra bilar, Toyota på hållbara och energisnåla bilar medan Rolls Roys säljer lyxbilar med mycket handgjort arbete. 

Analysera konkurrenterna

Det går att analysera flera delar av konkurrenterna. Exempelvis analysera webbplatsen och sociala medier. Det går även att få nyhetsbrev eller liknande information som inte är offentlig, men som många företag erbjuder. Dessutom går det att få information från Patent- och registreringsverket angående ansökningar om patent eftersom det är offentliga handlingar.

Studenter på universitet gör ofta undersökningar om marknaden och lägger ner stor energi på arbetet. Därmed kan företag få mycket bra information från dessa studenter. Det är offentliga handlingar och därför går det att få ut uppgifterna, även fast de inte är uppladdade offentligt på internet. 

Stora företag låter ofta företag med nya idéer testa marknaden för att se om det finns en efterfrågan. Vid sådana fall, är det vanligt att stora konkurrenter ger sig in på den nya marknaden. I vissa fall genom att konkurrera ut det mindre företaget och i andra fall genom att köpa upp bolaget. 

Similar Posts