Komma en timme tidigare och gå en timme efter kommunikationsinfo

Komma en timme tidigare och gå en timme efter

En bra ledare arbetar oftast hårdare än sina medarbetare, därför är det bra att komma en timme tidigare och gå en timme efter alla medarbetare. Ett bra ledarskap är viktigt i ett företag där flera personer arbetar. När ledaren arbetar hårdare, motiverar det medarbetarna till att göra ännu mer. 

Komma en timme tidigare och gå en timme efter

Ett praktiskt exempel på hur en ledare kan arbeta och samtidigt motivera de övriga är om alla ska städa kontoret tillsammans vid stängning. Toaletten brukar vara den delen som många tycker är tråkigast att städa. Därför är det bra om ledaren gör det arbetet. Därmed visar det de andra medarbetarna att om till och med ledaren, som är över mig i hierarkin, gör det ”skitiga” arbetet, är detta enkelt. Ledaren bör göra sådant som denne inte behöver och egentligen är andras ansvar. 

En bra företagskultur är när alla på företaget kan fråga varandra om hjälp, även fast det inte är en persons egentliga ansvar. Det är viktigt att känna sig bekväm i att våga fråga varandra. Detta eftersom risken för att göra fel minskar och det kan höja självförtroendet hos den enskilda medarbetaren. En annan bra företagskultur är att chefen är där först och går hem sist. Om medarbetare känner att det är de som gör allt arbete, medan chefen bara tjänar pengar på att dricka kaffe på jobbet, kan det vara dåligt för motivationen. Dessutom skapar det en sämre stämning och ofta vill inte personerna arbeta kvar föralltid. 

Att komma tidigare och gå efter alla andra är en bra utgångspunkt för att bli bättre än andra och utvecklas snabbare. En säljare, fotbollsspelare, student eller entreprenör som arbetar mer än de andra, får ett försprång. Hårt arbete är nyckeln för att lyckas inom allting och därför är det bra att försöka arbeta lite hårdare än alla andra. Även fast man i slutändan ska tävla med sig själv, så är det en bra utgångspunkt. Framgång kommer inte gratis. Ju hårdare man arbetar för det, desto bättre känns det när man väl har uppnått sitt mål. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kommunikation från ledning och chefer.

Kommunikation från formella och informella ledare.

Kommunicera visionen och långsiktiga mål.

Similar Posts